Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

JML-arbetet på ABE-skolan

Sedan årsskiftet 2018 har samtliga skolor en utsedd Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA). ABE-skolans JMLA är tillsammans med skolans JML-partner och skolans JML-grupp ansvarig för det lokala JML-arbetet.

Har du frågor eller idéer kopplat till JML-arbetet? Hör av dig!

Med syftet att förbättra och stärka organisationen kring det lokala JML-arbetet på ABE-skolan har en JML-grupp etablerats vars uppgift är att synliggöra JML-frågor på ABE-skolan genom exempelvis möten och seminarier och att arbeta med att forma sätt att aktivt stärka och initiera ett lokalt JML-arbete vad gäller studenter, utbildning, TA-personal och fakultet. Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner. Kontaktuppgifter till JML-gruppen

Pågående aktiviteter

Kartläggning akademiskt hushållsarbete

Skolans JML-grupp har identifierat behovet av en kartläggning av det akademiska hushållsarbetet på skolan. Kartläggningen påbörjades hösten 2023 och förväntas presenteras under våren 2024.

Arbetet leds av Helena Nilsson och Liselott Vahermägi från Stratvise i dialog med skolchef tillika JMLA Björn Berggren.
 

Ett skolgemensamt referensbibliotek på teman om jämställdhet, mångfald och lika villkor

Läs något som intresserar dig i skolans JML-referensbibliotek! Biblioteket som innehåller 15 böcker på teman om jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) finns nu utplacerade på skolans institutioner och ledningskansli.

KTH:s uppdrag inom JML

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor på högskolan. Det första är uppdraget utifrån Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det andra uppdraget är Jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.