Till innehåll på sidan

JML-arbetet på ABE-skolan

Sedan årsskiftet 2018 har samtliga skolor en utsedd Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA). ABE-skolans JMLA är tillsammans med skolans JML-partner och skolans JML-grupp ansvarig för det lokala JML-arbetet.

Har du frågor eller idéer kopplat till JML-arbetet? Hör av dig!

Med syftet att förbättra och stärka organisationen kring det lokala JML-arbetet på ABE-skolan har en JML-grupp etablerats vars uppgift är att synliggöra JML-frågor på ABE-skolan genom exempelvis möten och seminarier och att arbeta med att forma sätt att aktivt stärka och initiera ett lokalt JML-arbete vad gäller studenter, utbildning, TA-personal och fakultet. Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner.

Pågående aktiviteter

Gerd Altmann / Pixabay

JML-seminarieserie

Inom ramen för ABE-skolans jämställdhets-, mångfalds-och likavillkors-arbete (JML) genomför vi en intern seminarieserie med syfte att synliggöra det arbete som pågår för att uppnå en jämställd och attraktiv arbetsplats.

Inom kort kommer information om nästa seminarium.

KTH:s uppdrag inom JML

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor på högskolan. Det första är uppdraget utifrån Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det andra uppdraget är Jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

KTH:s uppdrag inom JML