Till innehåll på sidan

JML-grupp

ABE-skolans arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML).
Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner.

JML-ansvarig (JMLA)

JML-partner

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren
ledningsstöd handläggare 087908654

Institutionsrepresentanter

Arkitektur

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Per Wikman Svahn
Per Wikman Svahn
forskare 087909520

Samhällsplanering och miljö

SEED 

Doktorandrepresentanter

HR

Eva Pettersson
Eva Pettersson
hr-handläggare 087908662

Utbildningskansliet

Tobias Jensen
Tobias Jensen
forskarutbildningshandläggare 087909414