Till innehåll på sidan

JML-grupp

ABE-skolans arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML).
Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner.

JML-ansvarig (JMLA)

JML-partner

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren
ledningsstöd handläggare 087908654

Institutionsrepresentanter

Arkitektur

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Vakant

Samhällsplanering och miljö

Vakant

SEED 

Doktorandrepresentanter

HR

Eva Pettersson
Eva Pettersson
hr-handläggare 087908662

Utbildningskansliet

Tobias Jensen
Tobias Jensen
forskarutbildningshandläggare 087909414