Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

JML-referensbiblioteket "Including"

Läs något som intresserar dig i skolans JML-referensbibliotek! Biblioteket som innehåller 15 böcker på teman om jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) finns nu utplacerade på skolans institutioner och ledningskansli.

Poster

Poster Library Including (pdf 87 kB)

Ett skolgemensamt referensbibliotek på teman om jämställdhet, mångfald och lika villkor, med specifik och aktuell litteratur, finns tillgängligt på varje institution med en tillhörande boklista.

- Personal kan fritt låna på frivillig lustdriven basis den litteratur som önskas. Biblioteket är tillgänglig för all personal på skolan och kommer i form av en boklåda. Den är utplacerad på varje institution, i anslutning till personalmatsal eller liknande plats för att finnas tillgänglig och nåbar, säger Malin Wennerholm, vice grundutbildningsansvarig och initiativtagare och ansvarig för aktiviteten.

Framtagandet av ett JML-referensbibliotek skrevs in i ABE-skolans verksamhetsplan 2022 som en delaktivitet för att ytterligare öka medvetenhet kring hur bland andra lärare kan arbeta med frågor kring jämställdhet, mångfald och lika villkor. 

Bland titlarna hittas bland annat ”Det ordnar sig: teorier om organisation och kön”, "On being included, Racism and Diversity in Institutionell Life", ”Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga”, ”Critical language pedagogy”, "Brev till en nybliven förälder, ett feministiskt manifest i femton punkter" och "Svart vit eller brun, Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg".

Boklista över tillgängliga böcker i ABE-skolans JML-referensbibliotek

 1. We should all be feminists, Chimamanda Ngozi Adichie
 2. Mångfald i praktiken-handbok för verksamhetsutveckling, Gabriella Fägerlind
 3. On being included, Racism and Diversity in Institutional Life, Sara Ahmed
 4. Jämställt språk, en handbok i att skriva och tala jämställt, Karin Milles
 5. Critical language pedagogy, Amanda J. Godley and Jeffrey Reaser
 6. Det ordnar sig: teorier om organisation och kön, Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag
 7. Det ordnar sig alltid, arbetsbok kring frågor om organisation och kön, Anna Wahl och Charlotte Holgersson
 8. Svart vit eller brun, Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg, vidga normen Länsstyrelsen Stockholm
 9. Brev till en nybliven förälder, ett feministiskt manifest i femton punkter, Chimamanda Ngozi Adichie
 10. Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom, bell hooks
 11. Teaching Community, A Pedagogy of Hope, bell hooks
 12. Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga, Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén, Ann-Sofie Däldehög (red)
 13. Att leva feministiskt/ Living a feminist life, Sara Ahmed
 14. Språk och kön, Ann-Catrine Edlund, Eva Erson, Karin Milles
 15. Enough is Enough, Architecture and Gender Equality, Malin Wennerholm