Till innehåll på sidan

Organisation

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sju centra. Skolan är värd till två strategiska innovationsprogram (SIP). Skolans verksamhet stöds av avdelningen för verksamhetsstöd ABE.