Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ABE-skolan informerar

 • Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen - röstlängd för granskning

  Publicerad 2023-01-09

  Mandatperioden för nuvarande tre ledamöter går ut 30 april 2023 och nya ledamöter ska därför utses för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2026.

  Läs artikeln
 • Två avdelningar går ihop till lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Publicerad 2022-12-19

  1 januari 2023 inrättas avdelningen för lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi vid institutionen för fastigheter och byggande. Den nya avdelningen är en sammanslagning av avdelningarna fastighe...

  Läs artikeln
 • Julhälsning från skolcheferna

  två personer i tomteluvor
  Björn Berggren och David Nilsson. Foto: Magnus Atterfors, KTH
  Publicerad 2022-12-14

  Ett år går fort och nu är det snart jul igen. Det har inte varit vilket år som helst. Krig har brutit ut i Europa och vi förfäras över vad som sker i Ukraina. Maktlösheten kan kännas stor. Men vi är d...

  Läs artikeln
 • Programansvariga - 5 förlängningar och 2 nya

  Publicerad 2022-12-14

  Ställföreträdande skolchef har utsett sju programansvariga. Fem av dem har fått sitt uppdrag förlängt och två är nyutsedda.

  Läs artikeln
 • Förlängt uppdrag för ABE-skolans forskarutbildningsansvariga

  Publicerad 2022-11-23

  Sedan 1 januari 2019 är Anders Karlström forskarutbildningsansvarig och Karin Edvardsson Björnberg vice forskarutbildningsansvarig vid ABE-skolan. Nu har de fått uppdraget förlängt. Mycket har hänt un...

  Läs artikeln
 • HR-gruppens hålltider för rekrytering inför julledigheten

  Publicerad 2022-11-17

  HR-gruppen behöver ha fått kompletta underlag senast 12 december för annonser som ska publiceras i år.

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig för civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-10-26

  1 november 2022 tillträder Joakim Riml som ny programansvarig för civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad. ABE-skolans största program utvecklades för att möta samhällets och branschens behov. Oc...

  Läs artikeln
 • Nya lärar- och forskarrepresentanter i skolans strategiska råd

  Publicerad 2022-10-26

  Annina Persson och Åsa Laurell Lyne har utsetts som lärar-och forskarrepresentanter i skolans strategiska råd från 15 oktober 2022.

  Läs artikeln
 • Arbetet med att utse skolchef ABE inleds

  Publicerad 2022-10-20

  Då nuvarande skolchef på ABE-skolan, Muriel Beser Hugosson kommer lämna sitt uppdrag vid årsskiftet, för Högskolan i Skövde, har KTH:s rektor nu inlett arbetet med att utse en ny skolchef.

  Läs artikeln
 • Tillsättning av prefekter på fem institutioner

  Publicerad 2022-10-20

  Det fyraåriga förordnandet för fem av skolans sex prefekter går ut vid årsskiftet. Det gäller institutionerna arkitektur, filosofi och historia, fastigheter och byggande, hållbar utveckling, miljövete...

  Läs artikeln
 • Kick off för KTH Climate Adaptation Network

  Personer grupparbetar vid bord
  Publicerad 2022-09-28

  Den 23 september samlades ett tjugotal forskare för att under två timmar jobba fram en agenda för KTH Climate Adaptation Network, ett av flera teman vid KTH Climate Action Centre. Centret har varit ig...

  Läs artikeln
 • Nu börjar arbetet med ABE-skolans verksamhetsplan 2023

  Publicerad 2022-09-27
  Läs artikeln
 • Besluts- och delegationsordningen har ändrats

  Publicerad 2022-09-22
  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Arkitektutbildningen (ARKIT) och Mastersprogrammet Arkitektur (TARKM)

  Publicerad 2022-09-14

  Ställföreträdande skolchef har beslutat i samråd med vice rektor för utbildning att utse Claes Sörstedt till programansvarig för Arkitektutbildningen (ARKIT) och mastersprogrammet Arkitektur (TARKM) f...

  Läs artikeln
 • Beslut om etablering av centrumbildning KTH Environmental Humanities Lab, EHL

  Publicerad 2022-09-06

  Rektor beslutar att etablera KTH Environmental Humanities Lab, EHL, som centrumbildning med mandatperiod 2023-01-01 – 2027-12-31. ABE-skolan utses till värdskola för KTH Environmental Humanities Lab....

  Läs artikeln
 • Nya GA vill fokusera på samverkan och dialog

  Publicerad 2022-08-22

  Sedan 1 juli är Eva Liedholm Johnson ny grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad. Hon har tidigare varit programansvarig (PA) för civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad och s...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avd. för ledning och organisering i byggande och förvalning

  Publicerad 2022-06-30

  Prefekt beslutar efter samråd med stf. skolchef att utse Malena Havenvid till avdelningschef för avdelningen för ledning och organisering i byggande och förvaltning (org.enhet AID) inom Institutionen ...

  Läs artikeln
 • Beslut om gruppchefer vid Institutionen för arkitektur

  Publicerad 2022-06-28

  Prefekten beslutar att förlänga uppdrag som gruppchef för Anders Bergström, Bojan Boric, Brady Burroughs, Claes Sörstedt och Weronica Ronnefalk samt utse Catharina Gabrielsson som gruppchef. Samtliga ...

  Läs artikeln
 • Beslut om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH)

  Publicerad 2022-06-23

  Rektor har beslutat om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH). Sista antagningsomgång som genomförs är inför studiestart HT2022. Årskurs 1 ges sista gången läsåret 2022/2023 och å...

  Läs artikeln
 • Beslut om grundutbildningsansvar vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-06-23

  Ställföreträdande skolchef beslutar, i samråd med vicerektor för utbildning, att utse Eva Liedholm Johnson till grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad från och med 1 juli 2022 ...

  Läs artikeln