Skolan informerar

 • Masterprogrammet Miljöteknik (N5Tech) avvecklas

  Publicerad 2018-06-07

  Rektor har beslutat att avveckla masterprogrammet Miljöteknik (TEEGM). Den sista antagningsomgång som genomförs är inför studiestart HT 2018.

  Läs artikeln
 • Förlängning av uppdrag för skolans programansvariga inom grundutbildningen

  Publicerad 2018-06-05

  Mandatperioden för nuvarande uppdrag som programansvarig (grundutbildning) inom skolan avslutas den 30 juni 2018. Ett förslag har lagts fram om att fö...

  Läs artikeln
 • Programansvariga för doktorsprogram utsedda

  Publicerad 2018-06-05

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig beslutar att utse programansvariga (PA) och biträdande programansvariga för nedan listade doktorsprog...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef för Geodesi och satellitpositionering vid Fastigheter och byggande utsedd

  Publicerad 2018-05-29

  Prefekten beslutar att utse lektor Milan Horemuz till avdelningschef för avdelningen för geodesi och satellitpositionering (AIG) vid institutionen för...

  Läs artikeln
 • Centrumbildningen Road2Science fortsätter

  Publicerad 2018-05-28

  KTH:s vicerektor för forskning har beslutat att förlänga verksamheten i centrumet Road2Science med tre år; t.o.m. 2020-12-31. I samband med detta för...

  Läs artikeln
 • Förlängning av uppdrag för grundutbildningsansvarig inom ABE-skolan

  Publicerad 2018-05-16

  Skolchef beslutar att förlänga universitetslektor Kjartan Gudmundssons uppdrag som Grundutbildningsansvarig (GA) fram till och med 2022-06-30. Tjänste...

  Läs artikeln
 • Strategiska rådet för mandatperiod 2018-2021 utsett

  Publicerad 2018-05-09

  Sammansättningen av ABE-skolans strategiska råd för mandatperioden 2018-2021 är nu klar.

  Läs artikeln
 • Byte av PA inom doktorsprogram Transportvetenskap

  Publicerad 2018-05-09

  Skolchefen beslutar att utse docent Joel Franklin till ny programansvarig (PA) för doktorsprogrammet Transportvetenskap från och med 2018-05-01 till o...

  Läs artikeln
 • PA-uppdrag för högskoleingenjörsprogrammet förlängs

  Publicerad 2018-04-27

  Stf. skolchef beslutar att förlänga Per Roalds uppdrag som programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design samt högskoleprogra...

  Läs artikeln
 • Rektor Sigbritt Karlsson besökte ABE-skolan

  Publicerad 2018-04-13

  I början av april besökte Rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Mikael Östling ABE-skolan. Tillsammans med skolchef Muriel Beser Hugosson och vice sk...

  Läs artikeln
 • Nya representanter i skolans miljögrupp

  Publicerad 2018-03-20

  Som stöd till skolans miljöombud har skolan sedan tidigare inrättat en miljögrupp med representanter från verksamheten. Skolchefen har beslutat att ut...

  Läs artikeln
 • Ny organisation av skolövergripande uppdragsutbildning Design och byggande i staden

  Publicerad 2018-03-07

  Skolchefen beslutar att lyfta in projektet Design och byggande i staden inom ramen för ABE-skolans impactarbete. En grupp har satts samman for att stö...

  Läs artikeln
 • ABE-skolans representant i akademisk referensgrupp för hållbar utveckling utsedd

  Publicerad 2018-03-05

  Rektor har beslutat att inrätta en akademisk referensgrupp för hållbar utveckling vid KTH. Skolchefen beslutar att utse Greger Henriksson till ABE-sko...

  Läs artikeln
 • Tf. prefekt för Arkitektur utsedd

  Publicerad 2018-03-01

  Skolchefen beslutar att utse Malin Åberg Wennerholm till tf. prefekt for Institutionen för arkitektur från och med 1 mars 2018 till och med 31 juli 20...

  Läs artikeln
 • JML-ansvarig utsedd för ABE-skolan

  Publicerad 2018-02-19

  Nu tillsätts en ny ansvarsroll på skolnivå; Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA). På ABE-skolan har vice skolchef Mats Wilhel...

  Läs artikeln
 • Ny studierektor för grundutbildningen inom fastigheter och byggnade utsedd

  Publicerad 2018-02-09

  Prefekten beslutar att utse Abukar Warsame till studierektor för grundutbildningen inom Institutionen för fastigheter och byggande. Beslutet gäller f...

  Läs artikeln
 • Ny föreståndare för CBE

  Publicerad 2018-02-06

  Vicerektor för forskning beslutar att utse professor Kent Ericsson som foreståndare för Centrum för Byggeffektivitet (CBE). Kent Ericsson tar över för...

  Läs artikeln
 • Upphörande av arbetsmiljögrupp på skolnivå

  Publicerad 2018-01-29

  Skolchefen beslutar att beslut A-2012-0036 kring inrättande av arbetsmiljögrupp på skolan skall upphöra från och med 1 januari 2018.

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning

  Publicerad 2018-01-23

  Prefekten beslutar att utse Ulrika Gunnarsson Östling till avdelningschef för avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning (ALG) vid Instituti...

  Läs artikeln
 • Ny centrumföreståndare för CHS

  Publicerad 2018-01-22

  Vicerektor för forskning beslutar att utse Catarina Gabrielsson, Arkitektur, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad till ny centrumföreståndare för...

  Läs artikeln