Skolan informerar

 • PA-uppdrag för högskoleingenjörsprogrammet förlängs

  Publicerad 2018-04-27

  Stf. skolchef beslutar att förlänga Per Roalds uppdrag som programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design samt högskoleprogra...

  Läs artikeln
 • Rektor Sigbritt Karlsson besökte ABE-skolan

  Publicerad 2018-04-13

  I början av april besökte Rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Mikael Östling ABE-skolan. Tillsammans med skolchef Muriel Beser Hugosson och vice sk...

  Läs artikeln
 • Nya representanter i skolans miljögrupp

  Publicerad 2018-03-20

  Som stöd till skolans miljöombud har skolan sedan tidigare inrättat en miljögrupp med representanter från verksamheten. Skolchefen har beslutat att ut...

  Läs artikeln
 • Ny organisation av skolövergripande uppdragsutbildning Design och byggande i staden

  Publicerad 2018-03-07

  Skolchefen beslutar att lyfta in projektet Design och byggande i staden inom ramen för ABE-skolans impactarbete. En grupp har satts samman for att stö...

  Läs artikeln
 • ABE-skolans representant i akademisk referensgrupp för hållbar utveckling utsedd

  Publicerad 2018-03-05

  Rektor har beslutat att inrätta en akademisk referensgrupp för hållbar utveckling vid KTH. Skolchefen beslutar att utse Greger Henriksson till ABE-sko...

  Läs artikeln
 • Tf. prefekt för Arkitektur utsedd

  Publicerad 2018-03-01

  Skolchefen beslutar att utse Malin Åberg Wennerholm till tf. prefekt for Institutionen för arkitektur från och med 1 mars 2018 till och med 31 juli 20...

  Läs artikeln
 • JML-ansvarig utsedd för ABE-skolan

  Publicerad 2018-02-19

  Nu tillsätts en ny ansvarsroll på skolnivå; Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA). På ABE-skolan har vice skolchef Mats Wilhel...

  Läs artikeln
 • Ny studierektor för grundutbildningen inom fastigheter och byggnade utsedd

  Publicerad 2018-02-09

  Prefekten beslutar att utse Abukar Warsame till studierektor för grundutbildningen inom Institutionen för fastigheter och byggande. Beslutet gäller f...

  Läs artikeln
 • Ny föreståndare för CBE

  Publicerad 2018-02-06

  Vicerektor för forskning beslutar att utse professor Kent Ericsson som foreståndare för Centrum för Byggeffektivitet (CBE). Kent Ericsson tar över för...

  Läs artikeln
 • Upphörande av arbetsmiljögrupp på skolnivå

  Publicerad 2018-01-29

  Skolchefen beslutar att beslut A-2012-0036 kring inrättande av arbetsmiljögrupp på skolan skall upphöra från och med 1 januari 2018.

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning

  Publicerad 2018-01-23

  Prefekten beslutar att utse Ulrika Gunnarsson Östling till avdelningschef för avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning (ALG) vid Instituti...

  Läs artikeln
 • Ny centrumföreståndare för CHS

  Publicerad 2018-01-22

  Vicerektor för forskning beslutar att utse Catarina Gabrielsson, Arkitektur, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad till ny centrumföreståndare för...

  Läs artikeln
 • Ny Pedagogisk utvecklare på Arkitektur

  Publicerad 2018-01-17

  Anders Bergström har fått rollen som pedagogisk utvecklare på institutionen för arkitektur. Skolchefen har tidigare beslutat att en grupp för pedagog...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig utsedd för skolans kandidatprogram

  Publicerad 2018-01-16

  Stf. skolchef´beslutar att utse Lotta Snickare till programansvarig för skolans två kandidatprogram; Fastighet och finans (TFOFK) och Fastighetsutveck...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för resurser, energi och infrastruktur

  Publicerad 2018-01-12

  Prefekten beslutar att utse professor Anders Wörman till avdelningschef för Avdelningen för resurser, energi och infrastruktur (ALK) inom Institutione...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef för avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik

  Publicerad 2018-01-12

  Prefekten beslutar att utse lektor Per Näsman till avdelningschef för avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik (AFP) inom Institutionen ...

  Läs artikeln
 • Geodetiska mätinstrument för utlån

  Publicerad 2018-01-10

  Avdelningen för Geodesi och satellitpositionering är ansvarig för förvaring och underhåll av skolans geodetiska mätinstrument. Dessa finns tillgänglig...

  Läs artikeln
 • Centrum för bank och finans (CEFIN) avvecklas från årsskiftet

  Publicerad 2017-12-20

  Rektor har beslutat att avsluta Centrum för bank och finans (CEFIN) vid KTH. CEFIN avslutas som centrum vid KTH från och med 2017-12-31 och all verksa...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för arkitekturs nya avdelning

  Publicerad 2017-12-18

  Prefekten beslutar att utse Anna Eklund till avdelningschef för avdelningen Verkstad (ADG) från och med 1 januari 2018.

  Läs artikeln
 • Ny avdelning bildas på Arkitektur

  Publicerad 2017-12-13

  Skolchefen beslutar att inrätta en ny avdelning på Institutionen för arkitektur från och med 1 januari 2018. Avdelningen får namnet Verkstad.

  Läs artikeln