Skolan informerar

 • Organisatorisk förändring på skolnivå rörande forskarutbildningen

  Publicerad 2019-03-11

  Skolchefen har beslutat att organisatoriskt koppla forskarutbildningen på skolnivå till skolans utbildningskansli från och med 1 april 2019.

  Läs artikeln
 • Rektor besökte ABE-skolan

  Publicerad 2019-02-28

  Torsdagen 21 februari besökte Rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Mikael Östling ABE-skolan under en intensiv eftermiddag. Skolchef Muriel Beser Hu...

  Läs artikeln
 • PA utsedd för doktorsprogrammet i Mark- och vattenteknik

  Publicerad 2019-02-21

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig har utsett Elzbieta Plaza till programansvarig (PA) för doktorsprogrammet i mark- och vattenteknik fr...

  Läs artikeln
 • PA utsedd för Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

  Publicerad 2019-02-21

  Skolchef i samråd med forskarutbildningsansvarig har utsett Barbro Fröding till programansvarig för doktorsprogrammet Humanistiska och samhällsvetensk...

  Läs artikeln
 • Tf. PA för kandidatprogram Fastighet och finans samt Fastighetsutv. m. fastighetsförmedling utsedd

  Publicerad 2019-02-21

  Skolchefen har beslutat att utse Andreas Fili till tf. programansvarig (PA) för kandidatprogrammet Fastighet och finans (TFOFK) och kandidatprogramme...

  Läs artikeln
 • Premiär för ABE-Nytt!

  Publicerad 2019-02-14

  Idag lanseras ABE-skolans interna nyhetsbrev som från och med nu kommer att skickas ut till skolans anställda två ggr per månad (varannan torsdag) via...

  Läs artikeln
 • Förändrad grundutbildningsorganisation inom skolan - nya ansvarsroller

  Publicerad 2019-02-13

  Från och med årsskiftet 2018/2019 förändras grundutbildningsorganisationen inom skolan på uppdrag av rektor. ABE-skolan kommer framöver att ha en grun...

  Läs artikeln
 • Reviderad besluts- och delegationsordning

  Publicerad 2019-02-12

  Från och med 1 januari 2019 gäller en ny, reviderad besluts- och delegationsordning inom skolan. Skälet till revideringen är skolans förändrade grundu...

  Läs artikeln
 • Vice forskarutbildningsansvarig för ABE-skolan utsedd

  Publicerad 2019-01-23

  Skolchefen beslutar att utse Karin Edvardsson Björnberg till vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) från och med 1 februari 2019. Mandatperioden ...

  Läs artikeln
 • Ny ABE-representant i KTH:s akademiska referensgrupp för hållbar utveckling

  Publicerad 2019-01-21

  Skolchefen beslutar att utse Magnus Wålinder till skolans representant i KTH:s akademiska referensgrupp för hållbar utveckling från och med 1 januari ...

  Läs artikeln
 • ABE-skolans ledamot i KTH:s stipendieråd utsedd

  Publicerad 2019-01-18

  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Milan Horemuz till skolans ledamot i KTH:s Stipendieråd under mandatperioden 2019-04-01 - 2022-03-31.

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för bank och finans

  Publicerad 2019-01-08

  Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Andreas Fili till avdelningschef för Avdelningen för bank och finans vid Institutionen för fastighe...

  Läs artikeln
 • Förlängning av PA-uppdrag för arkitektprogrammet och masterprogrammet i arkitektur

  Publicerad 2018-12-20

  Skolchefen beslutar att förlänga Malin Åberg Wennerholms uppdrag som programansvarig för Arkitektutbildningen och masterprogrammet i Arkitektur under ...

  Läs artikeln
 • Tillförordnad prefekt utsedd

  Publicerad 2018-12-20

  Skolchefen beslutar i samråd med rektor att utse professor/vice skolchef Mats Wilhelmsson till tillförordnad prefekt för Institutionen för hållbar utv...

  Läs artikeln
 • Proprefekter tillsatta

  Publicerad 2018-12-20

  Skolchefen beslutar att utse följande personer till proprefekter för institutionerna Arkitektur, Byggvetenskap och Fastigheter och byggande för komman...

  Läs artikeln
 • Utsedda personer för signering av transportdokument för farligt avfall

  Publicerad 2018-12-18

  Skolchefen beslutar att personer som har blivit utsedda till följande funktioner är behöriga att skriva under transportdokument för farligt avfall för...

  Läs artikeln
 • Utsedda inköpare av kemikalier

  Publicerad 2018-12-17

  Skolchefen beslutar att utse nedanstående personer till inköpare av kemikalier inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för Avdelningen för fastighetsvetenskap

  Publicerad 2018-12-17

  Prefekten beslutar i samråd med skolchefen att utse Peter Ekbäck till avdelningschef för Avdelningen för fastighetsvetenskap inom Institutionen för Fa...

  Läs artikeln
 • Ny Forskarutbildningsansvarig (FA) utsedd

  Publicerad 2018-12-13

  Stf. skolchef beslutar i samråd med rektor och prodekanus att utse professor Anders Karlström till Forskarutbildningsansvarig (FA) för Skolan för arki...

  Läs artikeln
 • Tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design utsedd

  Publicerad 2018-12-13

  Prefekten beslutar i samråd med skolchefen att utse Zeev Bohbot till tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design från och med 15 dece...

  Läs artikeln