Skolan informerar

 • Vice forskarutbildningsansvarig för ABE-skolan utsedd

  Publicerad 2019-01-23

  Skolchefen beslutar att utse Karin Edvardsson Björnberg till vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) från och med 1 februari 2019. Mandatperioden ...

  Läs artikeln
 • Ny ABE-representant i KTH:s akademiska referensgrupp för hållbar utveckling

  Publicerad 2019-01-21

  Skolchefen beslutar att utse Magnus Wålinder till skolans representant i KTH:s akademiska referensgrupp för hållbar utveckling från och med 1 januari ...

  Läs artikeln
 • ABE-skolans ledamot i KTH:s stipendieråd utsedd

  Publicerad 2019-01-18

  Skolchefen beslutar att utse universitetslektor Milan Horemuz till skolans ledamot i KTH:s Stipendieråd under mandatperioden 2019-04-01 - 2022-03-31.

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för bank och finans

  Publicerad 2019-01-08

  Prefekten beslutar i samråd med skolchef att utse Andreas Fili till avdelningschef för Avdelningen för bank och finans vid Institutionen för fastighe...

  Läs artikeln
 • Förlängning av PA-uppdrag för arkitektprogrammet och masterprogrammet i arkitektur

  Publicerad 2018-12-20

  Skolchefen beslutar att förlänga Malin Åberg Wennerholms uppdrag som programansvarig för Arkitektutbildningen och masterprogrammet i Arkitektur under ...

  Läs artikeln
 • Tillförordnad prefekt utsedd

  Publicerad 2018-12-20

  Skolchefen beslutar i samråd med rektor att utse professor/vice skolchef Mats Wilhelmsson till tillförordnad prefekt för Institutionen för hållbar utv...

  Läs artikeln
 • Proprefekter tillsatta

  Publicerad 2018-12-20

  Skolchefen beslutar att utse följande personer till proprefekter för institutionerna Arkitektur, Byggvetenskap och Fastigheter och byggande för komman...

  Läs artikeln
 • Utsedda personer för signering av transportdokument för farligt avfall

  Publicerad 2018-12-18

  Skolchefen beslutar att personer som har blivit utsedda till följande funktioner är behöriga att skriva under transportdokument för farligt avfall för...

  Läs artikeln
 • Utsedda inköpare av kemikalier

  Publicerad 2018-12-17

  Skolchefen beslutar att utse nedanstående personer till inköpare av kemikalier inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för Avdelningen för fastighetsvetenskap

  Publicerad 2018-12-17

  Prefekten beslutar i samråd med skolchefen att utse Peter Ekbäck till avdelningschef för Avdelningen för fastighetsvetenskap inom Institutionen för Fa...

  Läs artikeln
 • Ny Forskarutbildningsansvarig (FA) utsedd

  Publicerad 2018-12-13

  Stf. skolchef beslutar i samråd med rektor och prodekanus att utse professor Anders Karlström till Forskarutbildningsansvarig (FA) för Skolan för arki...

  Läs artikeln
 • Tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design utsedd

  Publicerad 2018-12-13

  Prefekten beslutar i samråd med skolchefen att utse Zeev Bohbot till tf. avdelningschef för avdelningen för byggteknik och design från och med 15 dece...

  Läs artikeln
 • Prefekter tillsatta

  Publicerad 2018-12-12

  Beslut om prefekter för institutionerna Arkitektur, Byggvetenskap, Fastigheter och byggande samt Samhällsplanering och Mijö har fattats av skolchef i ...

  Läs artikeln
 • Ny studierektor för grundutbildningen för byggteknik och design

  Publicerad 2018-12-07

  Prefekten beslutar att utse Eva Knutsson till studierektor för grundutbildningen vid avdelning byggteknik och design inom Institutionen för byggvetens...

  Läs artikeln
 • Fortsatt förordnande för vicerektor för hållbar utveckling

  Publicerad 2018-12-07

  Rektor beslutar att förlänga förordnandet av vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden, för mandatperioden 1 januari 2019 och tills vidare, d...

  Läs artikeln
 • Ny ordförande och vice ordförande i docentkommittén vid ABE

  Publicerad 2018-11-07

  Vladimir Cvetkovic utses till ny ordförande och Nina Wormbs till ny vice ordförande i docentkommittén vid ABE-skolan från och med 5 november 2018 och ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Ljusdesign

  Publicerad 2018-10-25

  Skolchefen beslutar att utse Federico Favero till programansvarig (PA) för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) - under perioden 2019-01-01 till och ...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Samhällsbyggnad

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Eva Liedholm Johnsson till programansvarig (PA) for civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad (CSAMH) - under perioden 2...

  Läs artikeln
 • Programansvarig utsedd för Husbyggnads- och anläggningsteknik

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Almir Draganovic till programansvarig (PA) för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM) - under period...

  Läs artikeln
 • Programansvarig och bitr. programamsvarig utsedd för Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

  Publicerad 2018-10-02

  Skolchefen beslutar att utse Peter Brokking till programansvarig (PA) och Daniel Koch till bitr. programansvarig (bitr. PA) för masterprogrammet Hållb...

  Läs artikeln