Skolan informerar

 • Geodesi och satellitpositionering flyttar till Fastigheter och byggande

  Publicerad 2017-12-12

  Skolchefen beslutar att flytta avdelningen för geodesi och satellitpositionering (AGC) från Institutionen för samhällsplanering och miljö till Institu...

  Läs artikeln
 • Avdelningar flyttar från Transportvetenskap till Byggvetenskap och Samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2017-12-08

  Från den 1 januari 2018 kommer de två avdelningarna inom Institutionen för Transportvetenskap att placeras ut på andra institutioner inom skolan. ...

  Läs artikeln
 • Avdelningen för vattendragsteknik flyttar till SEED

  Publicerad 2017-11-29

  Skolchefen beslutar att verksamheten inom Avdelningen för vattendragsteknik som i dagsläget tillhör Institutionen för byggvetenskap ska flytta till In...

  Läs artikeln
 • Fortsatt finansiering för Centrum för transportstudier (CTS)

  Publicerad 2017-11-13

  Centrum för transportstudier (CTS) startades 2007 som en tioårig satsning inom transportforskningsområdet. Centrumet har bidragit till mycket framgång...

  Läs artikeln
 • Förordnande av vice skolchef från 2018-01-01

  Publicerad 2017-11-08

  Rektor beslutar, efter hörande av beslutade skolchef att förordna nuvarande vice skolchef Mats Wilhelmsson i rollen som vice skolchef från 2018-01-01....

  Läs artikeln
 • Transportvetenskap omorganiseras från 1 januari

  Publicerad 2017-11-07

  Stf. skolchef beslutar att en omorganisation ska ske från årsskiftet.

  Läs artikeln
 • Beslut om utredning kring lantmäteriämnet inom skolans utbildningsprogram

  Publicerad 2017-10-25

  Skolchefen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att på kort och lång sikt lyfta fram och tydliggöra skolans utbildningsutbud inom lantmät...

  Läs artikeln
 • Ny anvisning för kursklassificeringar vid inrättande av nya kurser inom Samhällsbyggnadsområdet

  Publicerad 2017-10-25

  Skolchefen beslutar att en ny anvisning om kursklassificeringar vid inrättande av nya kurser inom samhällsbyggnadsområdet ska gälla från och med 2017-...

  Läs artikeln
 • Ny avdelningschef för den administrativa avdelningen på Arkitektur

  Publicerad 2017-10-25
  Läs artikeln
 • Ny tf. avdelningschef för avdelningen för geodesi och satellitpositionering

  Publicerad 2017-10-24

  Prefekten beslutar att utse Milan Horemuz till tf. avdelningschef för avdelningen för geodesi och satellitpositionering inom Institutionen för samhäll...

  Läs artikeln
 • Beslut om förändrad skolorganisation från 2018-01-01

  Publicerad 2017-10-02

  Den 15:e september 2017 lämnades slutrapporter in för arbetsgrupperna för integration av CSC, EES och ICT, respektive BIO, CHE och STH. Med utgångspun...

  Läs artikeln
 • Förordnande av skolchefer från 2018-01-01

  Publicerad 2017-09-29

  Rektor beslutar, efter hörande av skolans lärare, övriga anställda och studenter, att förordna följande skolchefer:

  Läs artikeln
 • Gemensamt utbildningskansli för A och S

  Publicerad 2017-09-15

  Skolchefen har beslutat om en samordning av all programadministration på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Från och med 16 september 2017 bil...

  Läs artikeln
 • Studierektor för grundutbildningen inom fastigheter och byggnade utsedd

  Publicerad 2017-09-01

  Prefekten beslutar att utse Andreas Fili till studierektor för grundutbildningen inom Institutionen för fastigheter och byggande. Beslutet gäller frå...

  Läs artikeln
 • Ny avdelningschef på bygg- och fastighetsekonomi

  Publicerad 2017-09-01

  Prefekten beslutar att utse Abukar Warsame till avdelningschef för avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi inom institutionen för Fastigheter och ...

  Läs artikeln
 • Reviderad riktlinje för möten och resor från och med den 1 september 2017

  Publicerad 2017-08-30

  Rektor och universitetsstyrelsen har beslutat om en reviderad riktlinje för möten och resor där hanteringen av utlägg stramas upp. Riktlinjen omfatt...

  Läs artikeln
 • Programansvarig (vik) för masterprogrammet Husbyggnads­- och anläggningsteknik utsedd

  Publicerad 2017-08-22

  Skolchefen beslutar att utse Almir Draganovic, Institutionen for byggvetenskap till vik. programansvarig för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggn...

  Läs artikeln
 • Ny tf avdelningschef för avdelningen för geoinformatik

  Publicerad 2017-06-28

  Prefekten beslutar att utse Takeshi Shirabe till tf. avdelningschef för avdelningen för geoinformatik inom institutionen för samhällsplanering och mil...

  Läs artikeln
 • Nya avdelningar på SEED

  Publicerad 2017-06-21

  En intern omorganisation inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik kommer att ske under sommaren. Omorganisationen sker par...

  Läs artikeln
 • Pedagogiska utvecklare (PU) inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad år 2017-2018

  Publicerad 2017-06-21

  Skolchefen beslutar att en grupp för pedagogisk utveckling skall tillsättas inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Uppdraget löper under pe...

  Läs artikeln