Till innehåll på sidan

ABE-skolan informerar

 • Beslut om utseende av impactansvarig vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-06-22

  Ställföreträdande skolchef beslutar att utse 2:a vice skolchef docent David Nilsson till impactansvarig för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från 1 juli 2022 tills vidare fram till dess att e...

  Läs artikeln
 • Byte av föreståndare, KTH Vattencentrum

  Publicerad 2022-05-25

  Universitetslektor Zahra Kalantari utses som ny föreståndare för KTH Vattencentrum med mandatperioden 2022-06-01 – 2023-12-31, motsvarande upp till 30% av heltidstjänst.

  Läs artikeln
 • Förlängning av centrum och styrgrupp samt byte av ordförande, Centrum för Byggeffektivitet (CBE)

  Publicerad 2022-05-25

  Centrum för Byggeffektivitet (CBE) mandatperiod förlängs med sex månader till 2022-12-31. I samband med detta beslut förlängs även styrgruppens mandatperiod under samma period och en ny ordförande för...

  Läs artikeln
 • Skolans nya ansvarig för kommunikation, samverkan och impact vill skapa en sammanhållen berättelse

  Publicerad 2022-03-31

  David Nilsson utsågs nyligen till ny 2:a vice skolchef för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Han kommer även att tillträda en helt ny roll på skolan som ansvarig för kommunikation, samverkan ...

  Läs artikeln
 • Beslut om Strategiska rådets sammansättning 2022-2025 vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-03-29

  Sammansättningen av ABE-skolans strategiska råd för mandatperioden 2022 - 2025 är nu klar.

  Läs artikeln
 • Beslut om utseende av Fakultetsförnyelseansvarig (FFA) vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-03-29

  Skolchef beslutar att utse 1:a vice skolchef professor Björn Berggren till fakultetsförnyelseansvarig för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från 1 mars 2022 och längst till och med den 28 febr...

  Läs artikeln
 • Nya FFA vill bredda perspektivet och arbeta strategiskt

  Publicerad 2022-03-24

  Björn Berggren utsågs i förra veckan till ny 1:a vice skolchef för ABE-skolan. Han axlar även rollen som ny Fakultetsförnyelseansvarig, FFA.

  Läs artikeln
 • Rektorsbesök med fokus på utbildning och nya excellenta utbildningsmiljöer

  Publicerad 2022-03-24

  På förmiddagen torsdagen 24 mars genomfördes det årliga rektorsbesöket när Rektor Sigbritt Karlsson, prorektor Mikael Östling och universitetsdirektör Kerstin Jacobsson besökte ABE-skolan. Årets besök...

  Läs artikeln
 • Beslut om förordnande av vice skolchefer vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-03-14

  Rektor har beslutat om att förordna professor Björn Berggren som 1:a vice skolchef (tillika ställföreträdare för skolchefen) och forskare David Nilsson som 2:a vice skolchef. Mandatperioden gäller frå...

  Läs artikeln
 • Beslut om representanter till Skolkollegium ABE

  Publicerad 2022-03-10

  Skolchef har fastställt fyllnadsprocess inom ABE:s Skolkollegium med följande representanter: Rebecca Rubin, Arkitektur; Andreas Fili, Fastigheter och byggande och Tigran Haas, Samhällsplanering och ...

  Läs artikeln
 • Information om ny självbetjäningsportal för beställningar av IT-produkter - lansering 7 mars

  Publicerad 2022-03-03

  Den 7 mars kommer en självbetjäningsportal för beställningar av IT-produkter lanseras på ABE-skolan. Portalen kommer att ersätta de tidigare IT-beställningsformulären.

  Läs artikeln
 • Samhällsgenomslag och populärvetenskaplig presentation i fokus i ny doktorandkurs

  Publicerad 2022-03-01

  Kan man öva på att skapa genomslag och sprida sin forskning? Ja, det är vad ABE-skolans doktorander nu får chansen att göra i kursen FAF3009 Genomslag av samhällsbyggnadsforskning 3,0 hp som börjar i ...

  Läs artikeln
 • Hon är ny Co-Director på KTH Live-In Lab

  Profilbild på Agnieszka.
  Agnieszka Zalejska Jonsson (Foto:KTH)
  Publicerad 2022-02-22

  Vi har pratat med Agnieszka Zalejska Jonsson som arbetar vid Institution fastigheter och byggande och som vid årsskiftet axlade rollen som Co-Director för KTH Live-In Lab.

  Läs artikeln
 • Beslut om att utse avdelningschef för avdelningen för Ljusdesign

  Publicerad 2022-02-14

  Prefekt beslutar efter samråd med skolchef att utse lektor Ute Besenecker till avdelningschef för avdelningen för Ljusdesign inom Institutionen för arkitektur från och med 1 mars 2022 och tillsvidare ...

  Läs artikeln
 • Tillfälligt förordnande av tf. vice skolchef för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

  Publicerad 2022-01-26

  Rektor har beslutat att förordna lektor Kjartan Gudmundsson som tf. vice skolchef för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Förordnandet gäller från och med den 25 januari 2022 och längst till oc...

  Läs artikeln
 • Beslut om styrgrupp till Labbet för Digital Samhällsbyggnad (DiSa)

  Publicerad 2022-01-25

  Skolchef beslutar att från och med 1 februari 2022 utse en styrgrupp till labbet för Digitala Samhällsbyggnad (DiSa). Styrgruppen ska agera stöd till labbets föreståndare för den fortsatta utvecklinge...

  Läs artikeln
 • Beslut om koordinator för exportkontrollfrågor

  Publicerad 2022-01-13

  Skolchef beslutar att utse Franziska Sperling till skolans koordinator för exportkontrollfrågor.

  Läs artikeln
 • Beslut om grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig år 2022

  Publicerad 2022-01-12

  Skolchef beslutar att Malin Wennerholm är grundutbildningsansvarig inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad under kvarvarande mandatperiod från och med 2022-01-01 fram till och med 2022-06-30. ...

  Läs artikeln
 • Etablering av centrum - Centre for Transport Research Environment with Novel Perspectives,TRENoP

  Publicerad 2021-12-21

  Rektor beslutar att etablera Centre for Transport Research Environment with Novel Perspectives (TRENoP), som ett centrum inom det strategiska forskningsområdet transportvetenskap. ABE-skolan utses til...

  Läs artikeln
 • Centrum för byggeffektivitet (CBE) flyttar till Byggvetenskap

  Publicerad 2021-12-20

  Skolchef beslutar att flytta nuvarande organisationsenhet Centrum för byggeffektivitet (CBE) till Institutionen för byggvetenskap. Denna flytt innebär att nuvarande organisationsenhet AIH avslutas och...

  Läs artikeln