Skolan informerar

 • Ny Pedagogisk utvecklare på Arkitektur

  Publicerad 2018-01-17

  Anders Bergström har fått rollen som pedagogisk utvecklare på institutionen för arkitektur. Skolchefen har tidigare beslutat att en grupp för pedagog...

  Läs artikeln
 • Ny programansvarig utsedd för skolans kandidatprogram

  Publicerad 2018-01-16

  Stf. skolchef´beslutar att utse Lotta Snickare till programansvarig för skolans två kandidatprogram; Fastighet och finans (TFOFK) och Fastighetsutveck...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för resurser, energi och infrastruktur

  Publicerad 2018-01-12

  Prefekten beslutar att utse professor Anders Wörman till avdelningschef för Avdelningen för resurser, energi och infrastruktur (ALK) inom Institutione...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef för avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik

  Publicerad 2018-01-12

  Prefekten beslutar att utse lektor Per Näsman till avdelningschef för avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik (AFP) inom Institutionen ...

  Läs artikeln
 • Geodetiska mätinstrument för utlån

  Publicerad 2018-01-10

  Avdelningen för Geodesi och satellitpositionering är ansvarig för förvaring och underhåll av skolans geodetiska mätinstrument. Dessa finns tillgänglig...

  Läs artikeln
 • Centrum för bank och finans (CEFIN) avvecklas från årsskiftet

  Publicerad 2017-12-20

  Rektor har beslutat att avsluta Centrum för bank och finans (CEFIN) vid KTH. CEFIN avslutas som centrum vid KTH från och med 2017-12-31 och all verksa...

  Läs artikeln
 • Avdelningschef utsedd för arkitekturs nya avdelning

  Publicerad 2017-12-18

  Prefekten beslutar att utse Anna Eklund till avdelningschef för avdelningen Verkstad (ADG) från och med 1 januari 2018.

  Läs artikeln
 • Ny avdelning bildas på Arkitektur

  Publicerad 2017-12-13

  Skolchefen beslutar att inrätta en ny avdelning på Institutionen för arkitektur från och med 1 januari 2018. Avdelningen får namnet Verkstad.

  Läs artikeln
 • Geodesi och satellitpositionering flyttar till Fastigheter och byggande

  Publicerad 2017-12-12

  Skolchefen beslutar att flytta avdelningen för geodesi och satellitpositionering (AGC) från Institutionen för samhällsplanering och miljö till Institu...

  Läs artikeln
 • Avdelningar flyttar från Transportvetenskap till Byggvetenskap och Samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2017-12-08

  Från den 1 januari 2018 kommer de två avdelningarna inom Institutionen för Transportvetenskap att placeras ut på andra institutioner inom skolan. ...

  Läs artikeln
 • Avdelningen för vattendragsteknik flyttar till SEED

  Publicerad 2017-11-29

  Skolchefen beslutar att verksamheten inom Avdelningen för vattendragsteknik som i dagsläget tillhör Institutionen för byggvetenskap ska flytta till In...

  Läs artikeln
 • Fortsatt finansiering för Centrum för transportstudier (CTS)

  Publicerad 2017-11-13

  Centrum för transportstudier (CTS) startades 2007 som en tioårig satsning inom transportforskningsområdet. Centrumet har bidragit till mycket framgång...

  Läs artikeln
 • Förordnande av vice skolchef från 2018-01-01

  Publicerad 2017-11-08

  Rektor beslutar, efter hörande av beslutade skolchef att förordna nuvarande vice skolchef Mats Wilhelmsson i rollen som vice skolchef från 2018-01-01....

  Läs artikeln
 • Transportvetenskap omorganiseras från 1 januari

  Publicerad 2017-11-07

  Stf. skolchef beslutar att en omorganisation ska ske från årsskiftet.

  Läs artikeln
 • Beslut om utredning kring lantmäteriämnet inom skolans utbildningsprogram

  Publicerad 2017-10-25

  Skolchefen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att på kort och lång sikt lyfta fram och tydliggöra skolans utbildningsutbud inom lantmät...

  Läs artikeln
 • Ny anvisning för kursklassificeringar vid inrättande av nya kurser inom Samhällsbyggnadsområdet

  Publicerad 2017-10-25

  Skolchefen beslutar att en ny anvisning om kursklassificeringar vid inrättande av nya kurser inom samhällsbyggnadsområdet ska gälla från och med 2017-...

  Läs artikeln
 • Ny avdelningschef för den administrativa avdelningen på Arkitektur

  Publicerad 2017-10-25
  Läs artikeln
 • Ny tf. avdelningschef för avdelningen för geodesi och satellitpositionering

  Publicerad 2017-10-24

  Prefekten beslutar att utse Milan Horemuz till tf. avdelningschef för avdelningen för geodesi och satellitpositionering inom Institutionen för samhäll...

  Läs artikeln
 • Beslut om förändrad skolorganisation från 2018-01-01

  Publicerad 2017-10-02

  Den 15:e september 2017 lämnades slutrapporter in för arbetsgrupperna för integration av CSC, EES och ICT, respektive BIO, CHE och STH. Med utgångspun...

  Läs artikeln
 • Förordnande av skolchefer från 2018-01-01

  Publicerad 2017-09-29

  Rektor beslutar, efter hörande av skolans lärare, övriga anställda och studenter, att förordna följande skolchefer:

  Läs artikeln