Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontaktpersoner på institutioner

Institutionen för Teknisk mekanik

Kontakt Funktion
Prefekt
Proprefekt

Institutionen för fysik 

Kontakt Funktion
Prefekt
Proprefekt

Institutionen för tillämpad fysik

Kontakt Funktion
Prefekt
Proprefekt
Proprefekt

 Institutionen för matematik

Kontakt Funktion
Prefekt
Proprefekt

Administrativa gruppchefer

Kontakt Funktion

Gruppchef Fysik (Fysik/Tillämp fysik)

Gruppchef Programkansliet
Gruppchef Tekmek/Matematik admin
Föreståndare för brandfarlig vara
Abdusalam Uheida 08-790 9132 salam@kth.se
Kemikalieansvarig
Abdusalam Uheida 08-790 9132 salam@kth.se
Brandskyddsansvarig
Erik Edstam 070-202 4375 edstam@kth.se
Strålskyddsansvarig
Bo Cederwall 073-765 0580 cederwall@nuclear.kth.se

Ansvariga respektive laboratorium

Lättkonstruktioner
Monica Norrby 073-564 0653 mono02@kth.se
Marcus Wallenberg Lab (MWL)
Ulf Carlsson 08-790 9011 ulfc@kth.se
Flygdynamik-lab
- - -
Strömningsfysik-lab
- -
Hållfasthetslära-lab
Martin Öberg 08-790 7547 martinob@kth.se
Mikroskopi (SCILifelab)
Hjalmar Brismar 08-16 1015 brismar@kth.se
Spektroskopi (SCILifelab)
Jerker Widengren 08-790 7813 jerker@biomophysics.kth.se
Nano-lab
Erik Holmgren 076-112 8314 eholmgr@kth.se
Laser (AlbaNova)
Fredrik Laurell 070-166 7448 fl@laserphysics@kth.se
Cell culture
Marina Zelenina 073-904 3441 marinaz@kth.se
Bio-imaging
Hjalmar Brismar 08-16 1015 brismar@kth.se
Tillämpad fysik
Hans Hertz 070-676 6337 hhertz@kth.se
QNP (AlbaNova)
Val Zwiller 08-790 9102 zwiller@kth.se
Fysikverkstaden (AlbaNova)
Rolf Helg 070-190 0171 rhelg@kth.se
QEO (AlbaNova)
Jerker Widengren 08-790 7813 jerker@biomophysics.kth.se
Kärnenergiteknik
Pär Olsson 073-643 5990 polsson@kth.se
Medicinsk Bildfysik (AlbaNova)
Mats Danielsson 070-371 0691 md@mi.physics.kth.se
Kärnkraftsäkerhet
Sevostian Bechta 08-790 8397 bechta@kth.se
Kärnfysik
Bo Cederwall 073-765 0580 cederwall@nuclear.kth.se