Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skyddsombud

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombud SCI

Namn Telefon epost skyddsområde
Ann-Britt Öhman 08-790 66 38 annbritt@kth.se Matematik
Göran Rådberg 08-790 75 51 gradberg@kth.se Hållfasthetslära
Per Sköld 070-770 11 36 perskol@kth.se Fysik
Björn Hessmo 070-076 93 80 hessmo@kth.se Tillämpad fysik (ej SciLife Lab)
Daniel Sellgren 08-790 91 17 danse@kth.se Administration Teknikringen 8
Jonas Vikström 08-790 75 38 jonvik@kth.se Mekaniks verkstad med
tillhörande utrymmen
Kristoffer Spetz 073-686 03 98 kspe@kth.se AlbaNova service
Magnus Hårdensson Berntsen 08-790 41 61 mhbe@kth.se Tillämpad fysik

Till KTH:s skyddsombudsförteckning samt rollbeskrivning