Skyddsombud

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombud SCI: Erik Edstam, tel 08-790 84 92, epost edstam@kth.se

Namn Telefon epost skyddsområde
Ann-Britt Öhman 08-790 66 38 annbritt@kth.se Matematik
Göran Rådberg 08-790 75 51 gradberg@kth.se Hållfasthetslära
Per Sköld 070-770 11 36 perskol@kth.se Fysik
Erik Edstam 08-790 84 92 edstam@kth.se Dean's Office, utbildningsadm,
tentamensadm, Teknikringen 8
Susanna Elfving Blomster 08-790 81 65 suseb@kth.se Korridorerna C5, B5, fysikadmin
Daniel Sellgren 08-790 78 42 danse@kth.se Admin på inst Farkost o flyg,
Mekanik samt Hållfasthetslära
Jonas Vikström 08-790 75 38 jonvik@kth.se Mekaniks verkstad med
tillhörande utrymmen

Till KTH:s skyddsombudsförteckning samt rollbeskrivning

Innehållsansvarig:Erik Edstam
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2018-05-23