Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SCI skolans utbildning på forskarnivå

Välkommen till stödsidorna för forskarstuderande och personal på SCI-skolan
Internsidorna om skolans utbildning på forskarnivå är avsedda för doktorander, handledare och övrig personal involverad i forskarutbildningen

Doktorandstöd

Här hittar du det mesta behöver under din doktorandtid.

 SCI-skolans doktorandsråd

Hej och välkommen till SCI doktorandrådets hemsida. På dessa sidor hittar du information om studentrepresentation på SCI samt några allmänna tips och information, från student till student