Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på Skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Senaste nytt 

SCI:forskare beviljas miljoner från Vetenskapsrådet

18 forskare från Skolan för teknikvetenskap har fått pengar från Vetenskapsrådets utlysning inom natur- och teknikvetenskap. Sammanlagt 70 miljoner har gått till projekt inom alltifrån linjär algebra och partikelfysik till fotonik.

Quantum Technology Hub främjar samarbeten inom kvantområdet

Quantum Technology Hub (QTH) vid KTH är ett initiativ för att främja och samordna utbildning, forskning och innovation och syftar till att koppla samman kvantmiljön i Stockholmsområdet.

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Vetenskapsrådet har fattat beslut om finansiering till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. National Microscopy Infrastructure (NMI) och ATLAS och ALICE-experimenten, som båda koordineras av KTH och SCI-skolan, har fått sina ansökan beviljade.

Skolan informerar

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer

08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

Mer om säkerhet och krishantering

SCI-kalender

Tipsa oss om hur vi kan förbättra denna webbplats

Saknar du något på intranätet eller behöver något uppdateras? Skicka e-post till webmaster@sci.kth.se