Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Till skolans externa sida​​​​​​​ 

Intervju med Oscar Tjernberg och Jens Fransson

Since January 2023, we have had a new Director of Third Cycle Education, Oscar Tjernberg, and new Deputy Director of Third Cycle Education, Jens Fransson. Oscar and Jens talked to us about their new roles and their first goals within them.

Läs intervjun

Strömningsforskning för energisnål framtid

Shervin Bagheri forskar om hur strömmande vätskor och gaser samverkar med ytor och material. Nu får han finansiering från ERC Consolidator Grants 2023 för att studera så kallade självsmörjande ytor. Syftet är att öka energieffektiviteten inom en rad områden.

Läs mer

Stipendieutlysningar

Här finner du information kring aktuella utlysningar där beslut fattas under hösten samt exakta utlysningstider. Just nu utlyses bl.a. stipendium ur Karl Engvers stiftelse:

Stipendieutlysningar

Information för anställda

Angående kriget i Ukraina

Information till medarbetare på KTH med anledning av kriget i Ukraina. KTH arbetar i första hand för att stödja studenter och forskare från Ukraina samt att bistå andra myndigheter vid förfrågan.

​​​​​​​Information för anställda ​​​​​​​

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Mer om säkerhet och krishantering

På gång på skolan