Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Till skolans externa sida​​​​​​​ 

Mats Wallin är nu föreståndare för AlbaNova

Mats Wallin, professor i teoretisk fysik, Institutionen för fysik, är chef för AlbaNova.

Tiotusentals tentor och pandemi sätter administrationen på prov

Årligen genomförs drygt 90 000 tentor på KTH varav en tredjedel på SCI-skolan. Helene Rune, administrativ chef för SCI-skolan berättar hur de får arbetet att fungera. 

Mansour och Alfredsson delar med sig av sina erfarenheter

Rami Mansour, forskare och Bo Alfredsson, studierektor på Teknisk mekanik, delar med sig av sina erfarenheter om undervisning.

Impact på SCI-skolan

– Behöver du extern finansiering till ditt projekt?
– Har du en idé om ett nytt projekt eller har ett befintligt projekt som behöver mer finansiering?

50 miljoner till forskningscentrum på SCI-skolan

Ett stort grattis till Pär Olsson vars forskningscentrum ”Hållbar kärnteknisk forskning i Sverige (SUNRISE)” är en av fyra forskningscentra som tilldelats 50 miljoner kronor vardera av Stiftelsen för Strategisk Forskning i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC). Syftet med satsningen är att hitta lösningar till några av FN:s Agenda 2030-mål. Målet med SUNRISE är att utföra forskning, design och säkerhetsanalys för en potentiell framtida Svensk blykyld forskningsreaktor.

KTH leder storsatsningar på hållbar energiteknik

Stiftelsen för strategisk forskning

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Mer om säkerhet och krishantering

På gång på skolan