Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Sandra Di Rocci. Foto: Håkan Lindgren

Ny skolchef på SCI-skolan

Rektor har utsett Sandra Di Rocco, Professor och Prefekt vid Matematik som ny skolchef på SCI-skolan.

Med anledning av detta anordnades en Hearing av nya skolchefen.

Se Hearingen här

Sara Zahedi Academi Fellow 2019

Nu står det klart att KTH-forskarna Sara Zahedi och Marina Petrova utses till Wallenberg Academy Fellows 2019. Anslagen sträcker sig över fem år och är tänkt att stötta respektive forskare att kunna fördjupa sig inom sitt forskningsområde under en längre period.

Läs mer här 

På KTH MoveAbility Lab kartläggs samspelet som får kroppen att röra sig – en kunskap som kan underlätta för barn och vuxna med motoriska funktionsnedsättningar.

Utan rörelse stannar livet

Nya programmet i teknisk matematik möter arbetsmarknadens behov

Djupa och gedigna kunskaper i matematik och programmering. Kunskaper som förbereder för arbete och forskning inom maskininlärning, AI och matematisk modellering. 

Läs mer om SCI-skolans nya civilingenjörsprogram

Senaste nytt om ny institution för Teknisk mekanik

Här publiceras den senaste informationen om omorganiseringen av Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik.

Läs mer

Grattis Susann Boij till KTHs pedagogiska pris 2019

KTH:s pedagogiska pris 2019 går till SCI skolans Susann Boij och Peter Dinér, CBH. Två lärare som gjort stora insatser för att höja kvaliteten på utbildningen vid KTH

Läs mer här

Impact på SCI-skolan

– Behöver du extern finansiering till ditt projekt?

Har du en idé om ett nytt projekt eller har ett befintligt projekt som behöver mer finansiering?

Läs mer om Case for support

Jobbsprånget

– Ta emot en nyanländ akademikerpraktikant

Läs mer om jobbsprånget

På gång på skolan