Till innehåll på sidan

SCI News

I slutet av varje månad publiceras SCI-skolans nyhetsbrev där du kan ta del av viktig information och nyhetsartiklar.

Läs SCI-skolans nyhetsbrev här

Skolnyheter

 • SCI:forskare beviljas miljoner från Vetenskapsrådet

  Publicerad 2023-11-16

  Vetenskapsrådet (VR) meddelade nyligen vilka forskare i Sverige som får projektbidrag inom natur- och teknikvetenskap. Totalt 18 forskare från Skolan för teknikvetenskap har fått pengar från Vetenskap...

  Läs artikeln
 • Matematikprofessor får guldmedalj

  Publicerad 2023-11-16
  Läs artikeln
 • In memoriam Arne Johnson

  Publicerad 2023-10-30

  Arne Johnson, professor emeritus in nuclear physics at the Department of Physics, KTH, passed away on October 23, 2023 at the age of 79, after a brief period of illness.

  Läs artikeln
 • KTH Quantum Technology Hub unlocks the potential for collaboration in the quantum field

  Publicerad 2023-10-27

  Quantum technology is a field that promises to revolutionize the way we process information, develop powerful computing systems and secure communication channels. The Quantum Technology Hub (QTH) at K...

  Läs artikeln
 • Swedish Research Council grants support for research infrastructures of national interest

  Publicerad 2023-10-25

  The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) has recently announced its decision to provide significant funding for research infrastructures of national interest. Among others, the National Microsco...

  Läs artikeln
 • “Your Friendly Nuclear Physicist” demystifies nuclear science

  Elina Charatsidou in a lab
  Elina Charatsidou, Photo: Victor Ajayi
  Publicerad 2023-10-20

  What does it take to be an effective science communicator and why is it vital for researchers to participate in public outreach? Elina Charatsidou, a Ph.D. candidate at the Department of Physics, beli...

  Läs artikeln
 • Anna Delin, Director of WISE Graduate School - Nurturing Sustainability in Materials Science

  Portrait of Anna Delin
  Publicerad 2023-10-20

  In the dynamic landscape of materials science, sustainability has emerged as a critical issue for the 21st century. Professor Anna Delin, director of WISE Graduate School, takes on these challenges di...

  Läs artikeln
 • Ny ledningsstruktur för ökad transparens och hållbarhet vid SCI skolans institutioner

  gruppfoto på SCI-skolans ledning
  SCI-skolans ledningsgrupp har börjat höstterminen med en kickoff, Bild: Marta Marko-Tisch
  Publicerad 2023-09-27

  Efter noggrann planering och månader av förberedelser har ledningsstrukturen vid SCI-skolans institutioner genomgått en betydande omstrukturering. Syftet var att skapa en mer transparent och hållbar a...

  Läs artikeln
 • Partikelfysiker invald i ung akademis ledning

  Christian Ohm, Bild: Erik Thor
  Publicerad 2023-09-25

  Christian Ohm, docent i partikelfysik, har valts in i ledningen för Sveriges unga akademi (SUA). Totalt består akademins ledning av fem ledamöter som väljs för ett år i taget. SUA arbetar med att främ...

  Läs artikeln
 • Silun Zhang - newly appointed Assistant Professor at the Department of Mathematics

  Silun Zhang, Photo: private
  Publicerad 2023-09-21

  Silun Zhang, a recently appointed assistant professor specializing in the mathematical foundations of artificial intelligence, shares insights about his academic journey, interests, and future aspirat...

  Läs artikeln
 • Nya optiska teknologier för en god syn genom hela livet

  Publicerad 2023-09-20

  ACTIVA är ett nystartat doktorandnätverk med målet att erbjuda en internationell plattform för unga forskare mellan disciplinerna fysik och medicin. De studerar olösta frågor och utvecklar innovativa ...

  Läs artikeln
 • Sex SCI-projekt som gör skillnad

  Publicerad 2023-09-06

  Skolan för teknikvetenskap (SCI) inleder sex projekt i höst, som täcker ett brett spektrum av ämnen i linje med flera av de tretton principerna för Framtidens utbildning. Genom att använda teknik, da...

  Läs artikeln
 • Nytt förordnande av skolchef för Skolan för teknikvetenskap (SCI) 2024 - 2027

  Publicerad 2023-08-30

  Sandra Di Rocco får fortsatt förtroende som skolchef i ytterligare en fyraårsperiod. Beslutet togs av rektor efter beredning av den permanenta nomineringsgruppen för utseende av skolchefer. Den nya ma...

  Läs artikeln
 • Ny avdelningsstruktur på Institutionen för matematik

  Publicerad 2023-08-29

  Skolchefen har tidigare beslutat om att genomföra förändringar i ledningsstrukturen för institutionerna vid SCI-skolan. I samband med detta har prefekterna fått i uppdrag att utveckla en ny organisati...

  Läs artikeln
 • Påverkar säkerhetsläget KTH?

  Övervakningskamera
  Foto: Mourya Pranay på Unsplash
  Publicerad 2023-08-22

  Nyligen höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån i Sverige. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om att det är viktigt att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorat...

  Läs artikeln
 • ERC funding news

  Publicerad 2023-07-14

  Latest news and calls from the European Research Council (ERC) and how to get support from KTH Research Support Office (RSO).

  Läs artikeln
 • Romain Rumple gets ‘Supervisor of the Year’ Award

   Left to right: Fredrik Lundell, head of Engineering Mechanics, Mohammad Abuasbeh, chairperson of TH
  Left to right: Fredrik Lundell, head of Engineering Mechanics, Mohammad Abuasbeh, chairperson of THS PhD chapter, Romain Rumpler, winner of the award, Susanne Boij, head of the Marcus Wallenberg Laboratory (MWL), Sahba Zojaji, chairperson of the Supervisor of the year award jury
  Publicerad 2023-06-21

  This year’s ‘Supervisor of the Year’ award goes to Romain Rumpler, associate professor at SCI. This is the third year the Ph.D. Chapter at THS has awarded the prize. Congratulations!

  Läs artikeln
 • SCI competence centers - hubs of research and cooperation

  Illustration: Jens Magnusson
  Publicerad 2023-06-16

  The SCI School hosts ten competence centers that all play a crucial role in fostering collaboration, driving innovation, and bridging the gap between academia and industry. To highlight their work, we...

  Läs artikeln
 • Information till sak- och ekonomisk attestant inför sommarsemestern

  Publicerad 2023-06-15

  Information om fakturor från SCI:s ekonomienhet inför semestern.

  Läs artikeln
 • SCI-skolans nyinstallerade professorer hyllades med filmer

  Publicerad 2023-06-14

  I mars 2023 installerades KTH:s nya professorer som tillträtt sin anställning under 2022. SCI-skolan fick fyra nya professorer installerade under högtiden. De hyllades var och en med en film om sitt a...

  Läs artikeln