Till innehåll på sidan

Skolan informerar

 • Koda din telefon inför semestern

  Publicerad 2019-06-25
  Läs artikeln
 • UKÄ granskar KTH i höst

  Publicerad 2019-06-24
  Läs artikeln
 • Ny institution för Teknisk mekanik 

  Publicerad 2019-06-19
  Läs artikeln
 • Förlängning av tillförordnad prefekt och proprefekt på Mekanik

  Publicerad 2019-06-19
  Läs artikeln
 • Status ny institution för Teknisk mekanik

  Publicerad 2019-06-19
  Läs artikeln
 • Fyllnadsval strategiska rådet

  Publicerad 2019-06-17

  Erik Edstam har genom fyllnadsval utsetts till att representera tekniskt och administrativ personal i SCI-skolans strategiska råd under mandatperioden...

  Läs artikeln
 • Nominera till KTH:s pedagogiska pris 2019

  Publicerad 2019-06-10
  Läs artikeln
 • SCI Case for support – behöver du extern finansiering till ditt projekt?

  Publicerad 2019-05-17

  Nu söker SCI:s impact grupp dig på SCI-skolan som tror att ditt projekt har potential att utvecklas och är i behov av finansiering.

  Läs artikeln
 • Proprefekter utsedda för Tillämpad fysik

  Publicerad 2019-05-13

  Skolchef har beslutat att utse Carlota Canalias som 1:e proprefekt och Martin Viklund som 2:e proprefekt vid institutionen för tillämpad fysik.

  Läs artikeln
 • Förtidsrösta i EU-valet på KTHB

  Publicerad 2019-05-09
  Läs artikeln
 • Hur påverkar SCI-skolan samhället med sin utbildning och forskning?

  Publicerad 2019-05-07

  KTH:s utbildning och forskning spelar roll för det omgivande samhället.

  Läs artikeln
 • Ansök till KTH Innovations Brighterprogram

  Publicerad 2019-04-25
  Läs artikeln
 • Valet till fakultetsrådet avgjort

  Publicerad 2019-04-10
  Läs artikeln
 • SCI-skolans rutiner för återvinning vid kontoren

  Publicerad 2019-04-05
  Läs artikeln
 • Miljö och hållbar utveckling på KTH

  Publicerad 2019-04-05
  Läs artikeln
 • Ny tillförordnad prefekt och proprefekt vid Mekanik

  Publicerad 2019-03-28

  Lanie Gutierrez farewik avslutar sitt uppdrag som prefekt vid Institutionen för Mekanik 2019-03-31 för att bli tillförordnad 1:a vice skolchef.

  Läs artikeln
 • Val till fakultetsrådet - hearing 28 mars

  Publicerad 2019-03-25
  Läs artikeln
 • Anna Delin är nu förordnad tf. skolchef

  Anna Delin, tillförordnad skolchef vid SCI-skolan mandatperioden 2019-04-01–2019-12-31. Foto: Sofia Nyström
  Publicerad 2019-03-20

  Leif Kari har under våren tillträtt som vicerektor för utbildning och har därför slutat som skolchef vid SCI-skolan.

  Läs artikeln
 • Beslut om Fastställande av röstlängd – val till fakultetsrådet på KTH

  Publicerad 2019-03-11
  Läs artikeln
 • Ny prefekt vid den gemensamma institutionen utsedd

  Publicerad 2019-02-19
  Läs artikeln