Skolan informerar

 • Resultatet av medarbetarundersökningen

  Publicerad 2018-06-15

  Den 4-27 april 2018 skickades en medarbetarundersökning ut till samtliga anställda för att få större kunskap om arbetsklimatet och trivseln på KTH.

  Läs artikeln
 • Välkommen till "lunch and learn" om impact och PIP

  Publicerad 2018-05-29

  Welcome to the second SCI School lunch and learn impact session (The lunch and learn occasions are independent of each other, you can choose to atten...

  Läs artikeln
 • Bilder från rektorsbesöket

  Publicerad 2018-05-23

  Rektorn Sigbritt Karlsson besökte tillsammans med vice rektor Mikael Östling SCI-skolans sex institutioner under två halvdagar i april.

  Läs artikeln
 • GDPR-utbildning för KTH-anställda

  Publicerad 2018-05-23
  Läs artikeln
 • Skolans administration frånvarande 21-22 maj

  Publicerad 2018-05-21
  Läs artikeln
 • Välkomna till Skolfest 2018

  Publicerad 2018-05-16

  Skolan för teknikvetenskap har glädjen att bjuda all personal till skolfest.

  Läs artikeln
 • Rymdkväll på kulturnatten

  Publicerad 2018-04-20

  Utforska rymden tillsammans med KTH Rymdcenter under Kulturnatten.

  Läs artikeln
 • Weissenrieder ny föreståndare för Materialplattformen

  Jonas Weissenrieder. Foto: KTH
  Publicerad 2018-04-18
  Läs artikeln
 • Omorganisering av institutioner på SCI-skolan

  Publicerad 2018-04-10

  Skolchef har beslutat sig för att omorganisera institutionerna Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik.

  Läs artikeln
 • Seminar: Vision2020 – Network your way into Horizon 2020

  Publicerad 2018-04-09

  KTH Research Office invites you to this seminar and launch of KTH:s membership in the network VISION2020. If you are interested in European funding an...

  Läs artikeln
 • Lanie Gutierrez Farewik tillförordnad prefekt för Mekanik

  Publicerad 2018-04-05
  Läs artikeln
 • Inbjudan till första hjälpen-utbildning med hjärtstartare

  Publicerad 2018-03-22

  Vem som helst kan använda en hjärtstarter (defibrillator), men för att ge de skadade bästa möjliga hjälp krävs kunskap om HLR. Chansen att ha tillräck...

  Läs artikeln
 • Utveckling av utmaningsdrivna kurser

  Publicerad 2018-03-20
  Läs artikeln
 • Delta i Music Tech Fest

  Publicerad 2018-03-12

  Delta i Music Tech Fest är ett evenemang där både KTH:s forskare och studenter kan delta.

  Läs artikeln
 • Formas presenterar sin årliga öppna utlysning på KTH

  Publicerad 2018-03-12

  KTH Research office och KTH Sustainability Office välkomnar dig till ett informationsmöte om Formas utlysning 2018.

  Läs artikeln
 • Nya Ladok på väg till KTH

  Publicerad 2018-03-09

  Under 11-22 juni 2018 (v24-v25) införs nya Ladok och ersätter nuvarande Ladok på KTH. Systembytet medför ett antal viktiga verksamhetsförändringar jäm...

  Läs artikeln
 • Rektorn har besökt SCI-skolan

  Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.
  Fotograf: Tobias Ohls
  Publicerad 2018-03-08

  Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, har nu varit på besök på SCI-skolan under två halvdagar.

  Läs artikeln
 • Hur kan SCI-skolan involveras i impactarbetet?

  SCI-skolans impactgrupp från vänster: Impactansvariga Zuheir Barsoum och Val Zwiller, skolkommunikatörerna Sofia Nyström och Karin Blom.
  Fotograf: Leif Kari
  Publicerad 2018-03-07
  Läs artikeln
 • Fysikavdelning har bytt namn

  Publicerad 2018-03-06

  Avdelningen reaktorfysik- och teknologi som tillhör Fysikinstitutionen, har nu bytt namn till Avdelningen för kärnenergiteknik (Nuclear Engineering).

  Läs artikeln
 • PAUS - Personrörlighet ut från akademin

  Publicerad 2018-03-05

  KTH gör en intern satsning på att stimulera personrörlighet från akademi till externa organisationer.

  Läs artikeln