Centrala sammanträden

KTH
Universitetsförvaltningen/ Seija Natri, 08-790 7059

Mer information om möten

Centrala sammanträden 2017

CSG Central samverkansgrupp
FR Fakultetsrådet
FK Fakultetskollegiet
RSR Rektors strategiska råd
MBL Inför universitetsstyrelsen
US Universitetsstyrelsen
UU Utbildningsutskottet

Sammanträden 2:a halvåret 2017

V33 to 2017-08-17 10.30-12.00 CSG
         
v34 2017-08-21 14.15-15.00 MBL
  ti 2017-08-22 09.30-11.30 RSR
  on 2017-08-23 09.00-12.00 UU
  to 2017-08-24 12.00-- US
  fr 2017-08-25 -- 12.30 US
         
v35 on 2017-08-30 12.30-17.00 FR
  to 2017-08-31 10.30-12.00 CSG
         
v36 ti 2017-09-05 08.30-11.30 RSR
  to 2017-09-07 08.30-10.30 FK
         
v37 to 2017-09-14 10.30-12.00 CSG
  fr 2017-09-15 13.30-15.00 CSG tema JMK
         
v38 ti 2017-09-19 09.30-11.30 RSR
  on 2017-09-20 09.00-12.00 UU
  to 2017-09-21 09.00-10.00 CSG tema SK
         
v39 to 2017-09-28 10.30-12.00 CSG
         
v40 ti 2017-10-03 09.30-11.30 RSR
  on 2017-10-04-- 12.00--- FR studieresa
  fr 2017-10-06 16.30 FR studieresa
         
v41 ti 2017-10-10 10.00-10.45 MBL
  ti 2017-10-10 12.00-20.00 CSG planeringsdga
         
v42 2017-10-16 08.30-12.30 US
  ti 2017-10-17 08.30-10.30 FK
  on 2017-10-18 09.30-11.30 RSR
         
v43 ti 2017-10-24 10.30-12.00 CSG
  on 2017-10-25 09.00-12.00 UU
         
v44 ti 2017-10-31 09.30-11.30 RSR
         
v45 on 2017-11-08 12.00-17.00 FR
  to 2017-11-09 10.30-12.00 CSG
         
v46 ti 2017-11-14 09.30-11.30 RSR
  to 2017-11-16 09.00-11.00 CSG tema
         
v47 to 2017-11-23 10.30-12.00 CSG
         
v48 ti 2017-11-28 09.30-11.30 RSR
  on 2017-11-29 08.30-10.30 FK
  on 2017-11-29 09.00-09.45 MBL
         
v49 2017-12-04 08.30-12.30 US
  on 2017-12-06 09.00-12.00 UU
  to 2017-12-07 10.30-12.00 CSG
         
v50 ti 2017-12-12 09.30-11.30 RSR
         
v51 on 2017-12-20 12.30-17.00 FR
         
         
         
         
         
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp