Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rektorsbeslut

Klicka på länken nedan för förteckning över beslut undertecknade av rektor. Åtkomst kräver login med KTH.SE-konto. (Inloggade WIKS-användare avkrävs inte ytterligare login. Användare av Internet Explorer anger "ug\användarnamn" i första fältet.)

Förteckningen listar dokumenten sorterade efter beslutsnummer och visas enligt: Beslutsnummer, beslutsdatum samt sammanfattning av beslutets innehåll. Klicka på det listade dokumentnamnet för att öppna filen. Samtliga dokument är sparade i PDF-format.

Beslut från och med 2017 finns sökbara i W3D3:s sökportal.

Om W3D3:s sökportal

Kontakta registrator om länkarna nedan inte fungerar.

Rektorsbeslut 2017 -

Rektorsbeslut 2016

Rektorsbeslut 2015

Rektors beslut 2014

Rektorsbeslut 2013

Rektorsbeslut 2012

Rektorsbeslut 2011

Rektorsbeslut 2010

Rektorsbeslut 2009

Äldre beslut återfinns i mappen P:\Rektorsbeslut som samtliga WIKS-användare vid KTH har åtkomst till.

Besluten läggs ut i samband med att registrator diarieför de fastställda besluten. Beslut som direkt berör enskild person publiceras inte.