Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

År 2027 fyller KTH 200 år som lärosäte. Målsättning med jubileet är att bygga stolthet hos medarbetare, studenter, alumner och partners samt att profilera framgångsrik och konkurrenskraftig forskning i framkant samt utbildning med hög kvalitet.

Hur vill du fira att KTH fyller 200 år?

Vill du bidra med en idé eller arbetar du med någonting som skulle kunna passa in i jubileumsfirandet? Välkommen att maila oss i projektgruppen för vidare diskussion: kth-200@kth.se

Under 2021 genomfördes en förstudie initierat av rektor Sigbritt Karlsson. Från och med hösten 2021 tog en projektgrupp över uppdragsarbetet för att konkretisera projektet och driva det vidare fr.o.m. 2022.

Projektägare

Rektor

Styrgrupp

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (ordförande)
 • Mikael Lindström, prorektor
 • Sofia Ritzén, dekanus
 • Åsa Ankarcrona, kommunikationschef
 • Christina Murray, rektors rådgivare vid internationella frågor
 • Pär Jönsson, skolchef ITM
 • Cornelia Haag, THS ordförande

Projektgrupp

 • Emma Saverstam, projektledare, COM
 • Micael Stehr, vice projektledare, FO-STÖD Gemensamma Projekt, RSO
 • Anna Hamilton, delprojektledare för fundraising och fysisk plats, RSO
 • Ewa Rönndahl, delprojektledare för kommunikation och jubileumsbok, COM
 • Lenita Brodin Berggren, delprojekledare för evenemang, KTHB

Ansvar och uppgifter

Styrgruppen har formell beslutsrätt kring projektet. De ska verka och värna för att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt och bevaka uppfattningen om ett KTH.

Projektgruppens uppgift är att planera och driva arbetet inom projektet framåt samt säkerhetsställa leverans av projektet i förhållande till uppdrag.