Till innehåll på sidan

Utbildningsstatistik

I KTH:s studiedokumentationssystem Ladok finns information om studenterna. En del av den sammanställs i tabeller och diagram och presenteras här. Dessutom visas information insamlad via enkäter.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Antagna studenter till grundnivå

Antagna studenter till avancerad nivå

Nybörjare  visar uppgifter om samtliga nya studenter på program

Utbildning på forskarnivå

Examina

Enkäter

KTH:s officiella enkäter innehåller uppgifter som samlats in från studenter, alumner och den egna skolorganisationen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-23