Utbildningsstatistik

I KTH:s studiedokumentationssystem Ladok finns information om studenterna. En del av den sammanställs i tabeller och diagram och presenteras här. Dessutom visas information insamlad via enkäter.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här finns uppgifter om antagning, utbytesstudier och examina.

Utbildning på forskarnivå

Här finns uppgifter om examina.

Enkäter

Här finns uppgifter som samlats in från studenter, alumner och den egna skolorganisationen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2013-11-07