Till innehåll på sidan

KTH:s officiella enkäter

KTH genomför med jämna mellanrum ett antal större enkätundersökningar, bland annat startenkäten, mellanårsenkäten, KTH:s karriäruppföljning och KTH:s doktoranduppföljning.

Tanken är att man i startenkäten, mellanårsenkäten och karriäruppföljningen skall kunna följa studenterna från det att de antogs tills att de avslutat sina studier och etablerat sig på arbetsmarknaden.

Svaren på en del frågor från de olika enkäterna har även fungerat som underlag till indikatorer i KTH:s kvalitetsarbete.

Innehållsansvarig:Alice Eklund
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-25