Till innehåll på sidan

Doktoranduppföljning

Undersökningen omfattar doktorandalumnernas åsikter och erfarenheter om sin utbildning, utbildningen i relation till arbetsmarknadens krav och deras tid vid KTH. Enkäten baserar sig på antagningsår och vänder sig därför även till aktiva doktorander och innehåller såldes även aktiva doktoranders åsikter om sin utbildning och tid på KTH.

Doktoranduppföljning 2020

Baserar sig på doktorander antagna: 2012-2016

Svarsfrekvens 46,5 procent

Tolkningsstöd: Prickar betyder inte automatiskt 0 %. .0 svarande ger 0 %, men både 0 och 1 svarande i en cell prickas alltid senligt SCB sekretess. En fråga med många prickar i hela tabellen så beror det antingen på:

  •  att ett svarsalternativ är kraftigt dominant. De övriga svarsalternativen har då inte tillräckligt många svar (< 4) och prickas.
  • eller att frågan föregås av hoppinstruktion så att få personer ska ha besvarat frågan. Antalet som ska besvara frågan syns i cell B9 i alla frågor och varierar då vid hoppfrågor.

Huvudgrupper

Skolor

Yrkesgrupper

Finansiering

Finansiering Skolor

Variabellista

Enkät

Rapport

Doktoranduppföljning 2017

Doktoranduppföljning 2017 (pdf 447 kB)

Resultat efter huvudgrupper

Resultat efter skola (xls 5,9 MB)

Enkät (pdf 1,6 MB)

Doktoranduppföljning 2013

Doktoranduppföljning 2013.docx (docx 271 kB)

Resultat efter skolor (xls 6,8 MB)

Innehållsansvarig:Alice Eklund
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-17