Till innehåll på sidan

Mellanårsenkäten

Mellanårsenkäten vänder sig till studenter som befinner sig i mitten av sin arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, kandidatprogram- eller högskoleutbildning. Syftet med undersökningen är att ta del av studenternas erfarenheter och därmed kunna förbättra utbildningsprogrammen och göra studiemiljön så positiv som möjligt både fysiskt och psykosocialt.

Statistiken samlas in via en pappersenkät som skickas till studenternas hemadress och via en webbaserad enkät. Enkäten finns på både engelska och svenska. Svarsfrekvensen varierar från år till år, men ligger mellan 40 och 50 procent.

Tolkningsstöd: Prickar betyder inte automatiskt 0 %. .0 svarande ger 0 %, men både 0 och 1 svarande i en cell prickas alltid senligt SCB sekretess. Har en fråga många prickar i hela tabellen så beror det antingen på:

  •  att ett svarsalternativ är kraftigt dominant. De övriga svarsalternativen har då inte tillräckligt många svar (< 2) och prickas.
  • eller att frågan föregås av hoppinstruktion så att få personer ska ha besvarat frågan. Antalet som ska besvara frågan syns i cell B9 i alla frågor och varierar då vid hoppfrågor.

Mellanårsenkät 2019

Svarsfrekvens 45,3 procent.

Rapport Mellanårsenkät (pdf 776 kB)

Resultat efter Huvudgrupper

Resultat efter program

Resultat efter skola

Enkät (pdf 973 kB)

ABE/program

EECS/program

CBH/program

ITM/program

SCI/program

Diagram Arbetsmarknadsanknytning

Diagram Forskningsanknytning

Presentation PA (pptx 164 kB)

Balansmått F.10 uppdelat på utbildningstyper (pdf 106 kB)

Balansmått F.10 uppdelat över tid (pdf 77 kB)

Master - Mellanårsenkät 2019

Svarsfrekvens 35,4 procent

Resultat för Masterstudenter

Resultat Masterprogram

Resultat efter skola

ABE/program

CBH/program

EECS/program

ITM/program

SCI/program

Masterenkät

Forskningsanknytning (xlsx 77 kB)

Arbetsmarknadsanknytning Master (xlsx 33 kB)

Mellanårsenkät 2015

Rapport Mellanårsenkät 2015 (pdf 394 kB)

Resultat efter huvudgrupper

Resultat efter program (xls 9,1 MB)

Resultat efter skola (xls 6,0 MB)

Mellanårsenkät 2012

Rapport Mellanårsenkät 2012 (docx 164 kB)

Resultat efter skola (xls 9,9 MB)

Mellanårsenkät 2010

Rapport 2010 del 1 (docx 113 kB)

Rapport 2010 del 2 (docx 80 kB)

Resultat efter program (xls 8,8 MB)

Resultat efter skolor (xls 6,3 MB)

Teknisk rapport (docx 125 kB)

Mellanårsenkät 2008

Rapport 2008 (doc 575 kB)

Resultat efter program (grupperat), kön, ålder m.m. (xls 8,1 MB)

Resultat efter skola (xls 3,0 MB)

Resultat efter program (xls 5,2 MB)

Resultat över tiden (2004-2008) - Samtliga program (xls 899 kB)

Rapport angående fritextsvar till mottagningen (doc 42 kB)

Mellanårsenkät 2006

Rapport (doc 93 kB)

Resultat efter program (grupperat), kön, ålder m.m. (xls 879 kB)

Resultat efter program (xls 518 kB)

Mellanårsenkät 2005

Resultat efter program (grupperat), kön, ålder m.m. (xls 789 kB)

Resultat efter program (xls 443 kB)

Innehållsansvarig:Alice Eklund
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-15