Till innehåll på sidan

Startenkäten

Startenkäten vänder sig till studenter som precis har börjat på KTH:s arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, kandidatprogram- och högskoleutbildning. Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om dessa nybörjarstudenter.

Statistiken samlas in via en pappersenkät som delas ut till studenterna vid inskrivningstillfället. Svarsfrekvensen varierar mellan åren, men ligger stadigt över 90 procent.

Startenkät 2020

På grund av den speciella situation Covid-19 skapat under året 2020 genomfördes inte startenkäten som vanligt utan som en helt digital enkät. Svarsfrekvensen 2020 är 29 procent.

Resultat (xls 9,5 MB)

Startenkät 2015

Rapport 2015 (pdf 197 kB)

Resultat efter huvudgrupper

Resultat efter program

Resultat efter skola

Startenkät 2011

Rapport Startenkät 2011 (docx 122 kB)

Resultat efter huvudgrupper (xls 17,9 MB)

Resultat efter program (xls 10,1 MB)

Resultat efter skola (xls 6,2 MB)

Startenkät 2009

Rapport (doc 616 kB)

Resultat efter program (grupperat), kön, ålder m. m. (xls 13,5 MB)

Resultat efter program (xls 8,1 MB)

Resultat efter skola (xls 6,0 MB)

Resultat över tiden (2003-2009) - samtliga (xls 605 kB)

Resultat över tiden (2001-2009) - civilingenjörer (xls 616 kB)

Resultat över tiden (2001-2009) - högskoleingenjörer (xls 619 kB)

Startenkät 2008

Filer anpassade till Office 2007

Rapport (doc 567 kB)

Resultat efter program (grupperat), kön, ålder m.m. (xls 8,9 MB)

Resultat efter program (xls 4,2 MB)

Resultat efter skola (xls 2,5 MB)

Resultat över tiden (2003-2008) - Samtliga (xls 586 kB)

Resultat över tiden (2001-2008) - Civilingenjörer (xls 607 kB)

Resultat över tiden (2001-2008) - Högskoleingenjörer (xls 607 kB)

Filer anpassade till Office 2003

Rapport (doc 0 kB)

Resultat efter program (grupperat), kön, ålder m.m. (xls 8,8 MB)

Resultat efter program (xls 4,2 MB)

Resultat efter skola (xls 2,4 MB)

Resultat över tiden (2003-2008) - Samtliga (xls 435 kB)

Resultat över tiden (2001-2008) - Civilingenjörer (xls 450 kB)

Resultat över tiden (2001-2008) - Högskoleingenjörer (xls 447 kB)

Startenkät 2007

Rapport (doc 560 kB)

Resultat efter program (grupperat) kön, ålder m.m. (xls 8,0 MB)

Resultat efter program (xls 3,4 MB)

Startenkät 2006

Rapport (doc 123 kB)

Resultat efter program (grupperat) kön, ålder m.m. (xls 2,9 MB)

Resultat efter program (xls 1,8 MB)

Innehållsansvarig:Alice Eklund
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-07