Examina

I excelfilerna nedan finns sammanställningar av forskarexamina utfärdade 1984-2008.

Se årsredovisningsenkäten (under Enkäter, till vänster) för fler uppgifter om forskarutbildningen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2009-11-06