Till innehåll på sidan

Förändringsprogram för framtidens utbildning på KTH

KTH:s arbete med att utveckla utbildningsverksamheten har nu fått en riktning i ett förändringsprogram för framtidens utbildning. Programmets arbete struktureras i ett ramverk som utgörs av 13 principer.

På dessa sidor kommer information om organisation och styrning av förändringsprogrammet Framtidens utbildning att publiceras.

Beslut

Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716)

Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380)

Organisation

En programledning har tillsatts för att stödja och samordna genomförandet på skolor och i KTH-övergripande grupper och forum.

Programledning för Framtidens utbildning på KTH

Planer

Flera uppdrag i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025 kopplar till ett flertal av ramverksprinciperna.

Uppdrag kopplade till Framtidens utbildning i Verksamhetsplan för KTH 2023–2025

Blå-vit grafik: I lökformade lager är principnamnen klustrade i områden.

Bli medskapare till ramverket för Framtidens utbildning

Framtidens utbildning  är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​ Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. 

Vi hoppas att du som lärare, anställd eller student vill bidra med olika perspektiv och nya idéer till ramverket.

Jag vill medskapa till ramverket

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-30