Till innehåll på sidan

Förändringsprogram för framtidens utbildning på KTH

KTH:s arbete med att utveckla utbildningsverksamheten har nu fått en riktning i ett förändringsprogram för framtidens utbildning. Programmets arbete struktureras i ett ramverk som utgörs av 13 principer.

På dessa sidor kommer information om organisation och styrning av förändringsprogrammet Framtidens utbildning att publiceras.

Beslut

Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716)

Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380)

Organisation

En programledning har tillsatts för att stödja och samordna genomförandet på skolor och i KTH-övergripande grupper och forum.

Programledning för Framtidens utbildning på KTH

Planer

Flera uppdrag i KTH:s verksamhetsplan för 2023–2025 kopplar till ett flertal av ramverksprinciperna.

Uppdrag kopplade till Framtidens utbildning i Verksamhetsplan för KTH 2023–2025

Lyssna på podden Fikasnack om framtidens utbildning 

Stefan Östlund i Zoom

Podd #29

Fikasnack med Stefan om den internationella dimensionen i utbildning

Stefan Östlund är vicerektor för internationella relationer och gästade podden för att diskutera den internationella dimensionen i KTH:s utbildningar. KTH är, och vill fortsatt vara, ett globalt ledande tekniskt universitet inom utbildning. Stefan berättade vad det betyder och vilka komponenter som ingår i det arbetet.

Spotify #29  / KTH Play #29

Stefans profil

Mikael Enelund i Zoom

pODD #28

Fikasnack med Mikael från Chalmers om det flexibla utbildningskonceptet Tracks

Mikael Enelund leder Tracks, ett utbildningskoncept på Chalmers som utvecklar både lärandet och lärandemiljöerna. Inom ramen för Tracks finns möjligheter till individualiserad studiegång och samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademin. Han gästade podden för att berätta om konceptet.

Spotify #28  / KTH Play #28

Om Tracks (chalmers.se)

Podd #27

Fikasnack med Anita om utvecklingar i kandidatexjobb-kurs

Anita Kullen är lektor och ansvarig för kandidatexjobb-kursen på program i elektroteknik på EECS. I många år har hon varit ansvarig för kursen och har utvecklat den till att bli en omtyckt kurs både bland studenter och lärare. Hon gästade podden för att prata om arbetet med kandidatexjobb-kursen.

Spotify #27  / KTH Play #27

Tydlighet och deadlines gillas av studenter och handledare (intervju 26 januari 2021)

Anitas profil

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-14