Till innehåll på sidan

Förändringsprogram för framtidens utbildning på KTH

KTH:s arbete med att utveckla utbildningsverksamheten har nu fått en riktning i ett ramverk med 13 principer för framtidens utbildning.

3 studenter tittar på en stor skärm som visar virtuell bild.
Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)

Mer om framtidens utbildning

I artikeln "Principer för KTH:s utbildning på plats" (2022-06-22)  kommenterar Leif Kari, Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld syftet med ramverket och KTH:s utvecklingsarbete för framtidens utbildning.

På dessa sidor kommer information om organisation och styrning av utvecklingsprogrammet framtidens utbildning att finnas tillgänglig.

Utöver att dessa sidor uppdateras allteftersom, planeras löpande information om genomförandet att publiceras på sidorna för utbildningsstöd .

Beslut

Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716)

Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380)

Organisation

Under hösten 2022 kommer en central programledning tillsättas för att stödja och samordna genomförandet på skolor och i KTH-övergripande grupper och forum.

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-04