Till innehåll på sidan

Organisation av arbetet med framtidens utbildning

Här kommer information publiceras om hur arbetet med ramverket kommer organiseras.

Under hösten 2022 kommer en central programledning tillsättas för att samordna genomförandet på skolor och i KTH-övergripande grupper och forum.

3 studenter tittar på en stor skärm som visar virtuell bild.
Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)

Mer om framtidens utbildning

I artikeln "Principer för KTH:s utbildning på plats" (2022-06-22)  kommenterar Leif Kari, Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld syftet med ramverket och KTH:s utvecklingsarbete för framtidens utbildning.

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-10