Till innehåll på sidan

Programledning för Framtidens utbildning på KTH

Förändringsprogrammet Framtidens utbildning på KTH leds och samordnas på KTH-övergripande nivå av en programledning. Programledningen stöds av en programkoordinator och en programkommunikatör.

Programledningens arbetsuppgifter

Enligt beslut är programledarnas arbetsuppgifter i huvudsak att:

  • Leda programmet Framtidens utbildning;
  • Organisera samarbete;
  • Underlätta erfarenhetsutbyte, lärande och värdeskapande aktiviteter inom programmet;
  • Föreslå och förankra förslag på pilotprojekt och skolgemensamma satsningar inom programmet;
  • Följa upp pilotprojekt och satsningar och deras utveckling inom programmet;
  • Identifiera förändringsbehov i KTH:s styrdokument utifrån framkomna resultat;
  • Kommunicera programmet och dess utveckling internt och externt.

Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716)

Programledare

Enligt beslut av universitetsdirektören gäller programledarnas uppdrag från och med den 1 december 2022 och längst till och med den 30 juni 2025. Programledarens uppdrag uppgår till 50 % av heltid och de biträdande programledarnas uppdrag till 10 % av heltid.

Joakim Lilliesköld
Joakim Lilliesköld
Programledare Framtidens utbildning 087906869

Vice programledare

Anna Jerbrant
Anna Jerbrant
Vice programledare Framtidens utbildning 087906785
Gunnar Tibert
Gunnar Tibert
Vice programledare Framtidens utbildning 0737652222

Stöd till programledningen

Under våren 2023 uppgår uppdraget att stödja programledarna och organisationen till en viss procentdel av heltid. Målet är att det till hösten 2023 ska kunna uppgå till heltid.

Programkoordinator

Per Fagrell
Per Fagrell
Koordinator Framtidens utbildning 087906021

Programkommunikatör

Sofie Kim
Sofie Kim
Kommunikatör Framtidens utbildning 087909877
3 studenter tittar på en stor skärm som visar virtuell bild.
Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)

Mer om framtidens utbildning

I artikeln "Principer för KTH:s utbildning på plats" (2022-06-22)  kommenterar Leif Kari, Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld syftet med ramverket och KTH:s utvecklingsarbete för framtidens utbildning.

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-08