Organisation och styrning

KTH:s styrdokument

Policyer, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar och rutiner för KTH:s verksamhet.

KTH:s långsiktiga strategiarbete

Vision 2027 utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i utvecklingsplan 2018-2023.  

KTH implementerar EU:s stadga för forskare

KTH har beslutat att ställa sig bakom de allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter utifrån EU:s Charter & Code.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-27