Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lösenordsregler vid KTH

Information om lösenordsregler vid KTH.

Allmänt om Användarnamn och lösenord

För att logga in på KTH:s webbaserade tjänster, publika datorer, webbmail etc. behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Lösenordet är personligt och ska hållas hemligt vilket innebär att det ska var känt av bara dig.

KTH frågar aldrig sina användare om lösenord och begär framför allt inte att de ska skickas in via e-post eller uppges i telefon. Om du har svarat på s.k. phishingmail och lämnat ut ditt lösenord kontakta omedelbart it-support@kth.se  och irt@kth.se .

I våra datorsystem används kth.se-kontot vilket betyder att du använder samma inlogggningsuppgifter när du loggar in på datorn som när du loggar in på de webbaserade systemen såsom Mina sidor, KTH:s webmail m.fl.

Byte av lösenord

Lösenord byts på auth.id.kth.se .

Lösenordskrav

För att det inte ska vara möjligt att ha för enkla lösenord finns det vissa krav som ditt lösenord måste uppfylla:

Lösenordet måste uppfylla följande krav:

  • Lösenordet måste bestå av minst 12 tecken
  • Det måste innehålla minst en gemen: a-z
  • Det måste innehålla minst en versal: A-Z
  • Det måste innehålla minst ett specialtecken, till exempel #_.-
  • Det måste innehålla minst en siffra: 0-9
  • Det får inte innehålla tre eller fler sammanhängande tecken från ditt användarnamn, förnamn, efternamn, personnummer eller födelsedatum
  • Det får inte innehålla ditt användarnamn, förnamn eller efternamn
  • Det får inte innehålla mellanslag

Bortglömt lösenord

Om du redan har hämtat ut ditt kth.se-konto men har glömt bort ditt lösenord kan du byta lösenordet med hjälp av Mobilt BankID. Om du inte har Mobilt BankID så måste du besöka KTH Entré (eller din lokala IT-support) för att få ett nytt.

Observera att du måste ta med dig giltigt id-handling samt att vi ej ger ut lösenord via e-post eller liknande.

Förlorade kontouppgifter

Var rädd om ditt användarnamn och lösenord. Uppgifterna är en personlig värdehandling och du ska aldrig lämna ut dem till någon. Har du förlorat dina kontouppgifter ska du anmäla det snarast till KTH IT-Support.