Till innehåll på sidan

SWAMID Service Definition

WebSSO vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan autentiserar användare med elektroniska identiteter, i linje med SWAMIDs ramverk, säkerställer integritet av personuppgifter, garanterar tjänstens tillgänglighet och erbjuder dedikerade supportkanaler för frågor och problem.

Generell beskrivning av WebSSO

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Kungliga Tekniska högskolan, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policyramverk.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter ( länk till policy ) som fastställts av Kungliga Tekniska högskolan, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Kungliga Tekniska högskolan garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Kungliga Tekniska högskolans krav och förväntningar. Kungliga Tekniska högskolan följer SWAMIDs rekommendationer för överföring av attribut, baserad på entitetskategorier. Kungliga Tekniska högskolan förbehåller sig att i överenskommelse med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut för aktuell tjänst, oavsett vad de entitetskategorier som tjänsteutgivaren är godkänd för rekommenderar.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Kungliga Tekniska högskolan och dess WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler

Telefon: 08-7906600

Epost: it-support@kth.se

Webb: www.kth.se/support