Till innehåll på sidan

Begära förändring av OIDC konfiguration för befintlig applikation

Följande sida beskriver hur du kan begära förändring av OIDC konfiguration för en befintlig registrerad applikation

Du kan begära förändring av redirect url:er eller begära en ny hemlighet till en befintlig OpenID Connect applikation via ett formulär. 

Formuläret kräver inloggning med KTH konto och endast den som är teknisk kontaktperson eller ansvarig för tjänsten kan begära en förändring av konfiguration.

Länk till formuläret

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-02