Till innehåll på sidan

Konfigurationsinformation för SAML/OpenID Connect

Här hittar du konfigurationsinformation som du skall använda dig i din applikation för SAML2 eller OpenID Connect.

Vi har valt att endast lägga upp information om konfiguration av SAML och OpenID connect på engelska.

Var vänliga och gå till den engelska versionen av sidan genom att följa denna länk SAML/OpenID Connect configuration information (på engelska)

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-25