Skadeanmälan vid tjänsteresa

Om du blir alvarligt sjuk under din tjänsteresa, intagen på sjukhus eller behöver hemtransport hittar du kontaktuppgifter här. När du kommer hem ska du sedan fylla i en skadeanmälan som ska skickas till Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom

Om du blir allvarligt sjuk, intagning på sjukhus, hemtransport eller behov av aktiv skadehjälp utomlands måste du som resenär först kontakta Falck Global Assistance (innan sjukvården eller hemtransporten påbörjas):
Tel: + 46 8 587 717 49 (24-timmarsservice)
Fax: + 46 8 505 939 13
E-mail: Falck Global Assistance

Skadeanmälan

En skadeanmälan: Skadeanmälan vid tjänsteresa (pdf 178 kB)  /  Claimform business travel (pdf 153 kB)  ska undertecknas av både resenären och närmaste chef. Skadeanmälan skickas i original inklusive kvitton/intyg/övriga dokument till Kammarkollegiet. Glöm inte att spara kopior av alla handlingar du skickar.

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska anmälan ALLTID skickas till Kammarkollegiet, även om resenären inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om resenären utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Statens tjänstereseförsäkring eller Kammarkollegiet.

Frågor om försäkringsvillkor och skadeärenden besvaras av

Kammarkollegiet, 651 80 KARLSTAD
Tel: +46 54 22 12 00 (kundtjänst)
Fax: +46 54 15 56 10
E-mail: forsakring@kammarkollegiet.se
Hemsida: www.kammarkollegiet.se

Övriga frågor besvaras av

Magda Ousi, KTH - Travel Manager
Tel: +46 8 790 96 57
Email: magdao@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp