Egencias rutiner vid flygstrejk

Egencias rutiner och reklamation vid flygstrejk

Egencia är proaktiva när det gäller strejker och störningar i trafiken under ordinarie kontorstider, måndag-fredag kl. 8-17.

Egencias rutiner vid lagliga flygstrejker:

 • Tar ut listor på alla bokningar vid varsel om flygstrejk
 • söker informationen om vad Egencia får boka om till, vilka regler som gäller för just denna flygstrejk
 • kollar vilka flighter som är inställda
 • kontaktar berörda resenärer
 • kontaktar eller mailar övriga resenärer om att hålla sig uppdaterade inför sin resa.

Det finns ingen standard för hur man går tillväga vid flygstrejker, då strejkerna varierar och olika flygbolag har olika regler. Det berörda flygbolaget som bestämmer vilka flygbolag som får bokas om till och vilka bokningsklasser som får användas. Gällande flygstrejker som uppkommer hastigt som t.ex. ”olagliga” flygstrejker. I dessa fall får inte Egencia information i tid för att kunna hjälpa resenären förebyggande.

Resenärens rutin vid flygstrejk – vid påbörjad resa:

Om resan är påbörjad, så är det i princip alltid flygbolaget på plats på flygplatsen som kan göra ombokningen och då oftast utan kostnad.

 • I första hand ska resenären vända sig till flygbolaget på flygplatsen, för att boka om befintlig biljett utan merkostnad. Om resenär önskar så kan hen självklart boka en helt ny biljett, men det finns inga garantier för återbetalning på originalbiljetten samt ingen ersättning för eventuella merkostnader.
 • I andra hand ska resenären ringa Egencia. Under ordinarie kontorstider kan Egencia oftast komma i kontakt med flygbolaget och de kan ge ok på vad Egencia får boka om till. Utanför ordinarie kontorstider gäller Egencia 24-timmarsservice (högre arvode utgår).

Reklamation vid flygstrejk, förmedlas genom Egencia

En reklamation till flygbolaget ska innehålla:

 • Kort sammanfattning av händelseförloppet
 • Hur kontakten med flygbolaget gick till (på engelska), Flygbolaget kräver att man kontaktar dem och helst på plats.
 • Ersättningskrav och kopior på eventuella utlägg.
 • Vilket är ersättningsanspråket?