Hotellavtal

KTH har avropat ramavtal för inrikes hotell, tecknat av Kammarkollegiet för statliga myndigheter och verk.
För nuvarande finns inget aktuellt ramavtal för utrikes hotell.

Hotell inrikes

Enligt riktlinje och anvisningar för KTH:s möten och resor, enkelrum ekonomi-eller standardrum ska normalt alltid väljas .

Information om hotell- och prisuppgifter hittar du här  ramavtal inrikes hotell, sorterat per Län.

När du skall välja hotell skall du välja hotell utifrån:

  1. Rangordning inom Län sedan Ort
  2. Rangordning inom kvalitetskategorierna 3, 4 och 5 (Stjärnor)

Om du har särskilda krav på tillgänglighet, på grund av ett rörelsehinder eller liknande, kan du ta hänsyn till det när du väljer hotell.

Avtalade priser ligger fasta under hela avtalsperioden (se per Län/Ort/kvalitetskategori). Priserna kan justeras i samband med att ramavtalen förlängs. I tider av stor efterfrågan och brist på rum (t. ex. i samband med större events, mässor, konserter) ska myndigheter under avtalet tillhöra leverantörernas högsta prioriterade kunder.

Avbokning skall ske senast kl 18.00 dagen före ankomst enligt SHRs regler.

Hotell utrikes

Inga aktuella ramavtal för utrikes hotell.

Bokning av hotell

Du kan boka hotell genom Egencia självbokning (via KTH-RES) eller Egencia personlig service 08 555 237 20 alt. customer_service@egencia.se . Hotell inom Norden är förbetald, kräver inte betalkort/kreditkort, fakturan går till KTH. För övriga hotell det finns möjlighet till förbetalning dock vissa hotell ställer krav att betalning sker på plats med ett betalkort/kreditkort.

Alla anställda som reser i tjänsten rekommenderas att skaffa ett Företagsupphandlat privatkort, Eurocard, där den anställde är betalningsansvarig. Mer information, ansökan och kontovillkoren finns här : Betalkort/Eurocard Företagsupphandlat privatkort (FUP) vänster meny - Betalkort/Eurocard Företagsupphandlat privatkort.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp