Hyrbilsavtal

KTH har avropat ramavtal för fordonsförhyrning tecknat av Kammarkollegiet för statliga myndigheter och verk.

Fordonsförhyrning

Ramavtalet för fordonsförhyrning är giltigt fr o m 2017-04-08, med möjlighet till förlängning max till 2021-04-07.

Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Avtalet är indelat i tre områden; korttidsförhyrning, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och långtidsförhyrning norra Sverige (Norrland).

Här hittar du mer information om Ramavtal Fordonsförhyrning

Korttidsförhyrning

Avtalet avseende korttidsforhyrning används vid förhyrning upp tom 30 dagar med fri körsträcka. Avropsordning sker genom fast rangordning enligt följande:

  1. Nr 1 - Hertz
  2. Nr 2 - Sixt rent a car
  3. Nr 3 - Europcar

Enligt fast rangordning ska KTH i första hand vända sig till leverantör nr 1. Anledning att gå vidare till nästa leverantör:

  • Utlämningsställe överstiger 15 km från den plats behovet uppstår.
  • Ingen leverantör har utlämningsställe inom 15 km , leverantör med lägst totalkostnad (inklusive kosnad för leverans hämtning av fordon).

Långtidsförhyrning

Avtalet avseende långtidsförhyrning används vid förhyrning från en månad upp tom 11 månader och 30 dagar, inklusive 3500 fria km per månad genomsnitt. Långtidsförhyrning är indelat i två område, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och långtidsförhyrning norra Sverige (Norrland).

Avropsordning sker genom tillämpande av dynamisk rangordning. Avrop sker från leverantör med lägsta totalkostnaden för varje enskilt behov.

Leverantörer: Eurocard, Hertz och Avis.

Bokning

Boka hyrbil via Egencia online (via KTH-RES) Inloggning till KTH-RES eller personlig service 08 555 237 20 alt. customer_service@egencia.se 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp