Traktamenten

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs utgifter för högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Det krävs dock att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Inrikestraktamenten 2017

Hel dag Dag 1-90 Dag 1-15 Dag 16-90
  Traktamente Traktamentstillägg Traktamentstillägg
    Skattepliktig ersättning Skattepliktig ersättning
  220.00 145.00 40.00
Måltidsavdrag:      
Frukost 44.00 29.00 8.00
Lunch 77.00 50.00 14.00
Middag 77.00 50.00 14.00
Halv dag Traktamente Traktamentstillägg
Resan påbörjas 12.00 eller senare. Resan avslutas 19.00 eller tidigare.   Skattepliktig ersättning
  110.00 70.00
Måltidsavdrag:    
Frukost 22.00 14.00
Lunch 38.50 24.00
Middag 38.50 24.00
Natt   Dag 1-15
  Nattraktamente Nattillägg
    Skattepliktig ersättning
  110.00 300.00
Endagsförrättning Förättningstillägg
Ingen övernattning Skattepliktig ersättning
> 6 timmar 90,00
> 12 timmar 190,00

Utlandstraktamenten 2017

Aktuell förteckning över utlandstraktamenten finns på Skatteverkets hemsida: Utlandstraktamenten 2017 .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Magda Ousi
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-05-09