Organisation och styrning

Regelverk

Universitetsövergripande policyer, riktlinjer och anvisningar för KTH:s verksamhet.

Information från KTH-ledningen

Sammanträdestider, protokoll, rektorsbeslut samt KTH:s kommunikationsstrategi.

KTH:s långsiktiga strategiarbete

Vision 2027 utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i utvecklingsplan 2013-2016.  

Planering och uppföljning

Planeringsförutsättningar, Budgetunderlag, Verksamhetsuppdrag, Delårsrapporter, Årsredovisningar och Uppföljningsrapporter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp