Stöd till flyktingar – nytt möte

I februari arrangerade THS doktorandsektion ett öppet möte för studenter och anställda för att diskutera vad som kunde göras med anledning av den aktuella flyktingsituationen. En uppföljning av det mötet kommer att äga rum onsdagen den 3 maj i Open Lab, multihallen.

Öppen föreläsning

Välkommen på en öppen föreläsning om framtida transporters utmaning att möta behoven av mobilitet och hållbar utveckling.

Nominera en kollega till KTH:s JML-pris

Har du en kollega som medverkat till att ur jämställdhets- och/eller mångfaldssynpunkt främjat KTH:s arbetsmiljö, utbildning eller forskning?

Kalender

KTH:s larmnr 7700

(08-790 7700)

Sök anställd

Peter Gudmundson

Rektors veckobrev

Peter Gudmundson skriver om frågor som berör KTH.

Följ ombyggnaden i KTHB

Biblioteket ska få fler studieplatser och en förbättrad studiemiljö.

Tips till intranätet

Har du information som du vill kommunicera till KTH:s medarbetare?
Kontakta:
Auri Andersson
Webbredaktör för KTH intranät

Till sidans topp