Har du tankar, frågor och synpunkter på vår arbetsplats?

I internbloggen ”Sigbritt svarar” svarar KTH:s rektor Sigbritt Karlsson på frågor och synpunkter från KTH:s medarbetare.

Kalender

KTH:s larmnr 7700

Till sidans topp