Skip to main content

Positivitet inom Ehrhartteori

Time: Wed 2022-11-30 10.00

Location: Rum 3721

Language: Swedish

Participating: Katharina Jochemko

Export to calendar

Sammanfattning: År 1962 studerade Ehrhart antalet gitterpunkter i en utvidgning av en gitterpolytop med ett positivt heltal. Han visade att antalet punkter ges av ett polynom i utvidgningsfaktorn. Sedan dess har Ehrhartteori utvecklats till ett mycket aktivt forskningsområde i gränslandet mellan kombinatorik, geometri och algebra. I detta föredrag kommer jag presentera klassiska resultat och aktuella frågeställningar inom Ehrhartteori, med speciellt fokus på frågor kring positivitet från perspektivet av så kallade valueringar.

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Marta Marko Tisch
Belongs to: School of Engineering Sciences (SCI)
Last changed: Nov 17, 2022