Skip to main content

Icke-linjär Algebra i Data Science & AI

Time: Tue 2022-09-27 10.00 - 11.00

Location: Rum 3721, Lindstedtsvägen 25

Language: Swedish

Participating: Kathlén Kohn

I detta föredrag kommer vi att utforska algebro-geometriska strukturer som naturligt förekommer i en mängd olika tillämpningar. Vi kommer att utnyttja dessa strukturer för att 1) klassificera så kallade minimala problem inom datorseende, 2) förstå uttrycksförmågan och optimeringsegenskaperna hos linjära (faltnings-) neurala nätverk, 3) upptäcka en ordbok mellan maximum likelihood-metoden och invariantteori, och 4) se samband mellan studiet av spridningsamplituder i partikelfysik och geometrisk modellering.

Page responsible:Marta Marko Tisch
Belongs to: School of Engineering Sciences (SCI)
Last changed: Sep 09, 2022