Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Positivitet inom Ehrhartteori

Time: Wed 2022-11-30 10.00

Location: Rum 3721

Language: Swedish

Participating: Katharina Jochemko

Export to calendar

Sammanfattning: År 1962 studerade Ehrhart antalet gitterpunkter i en utvidgning av en gitterpolytop med ett positivt heltal. Han visade att antalet punkter ges av ett polynom i utvidgningsfaktorn. Sedan dess har Ehrhartteori utvecklats till ett mycket aktivt forskningsområde i gränslandet mellan kombinatorik, geometri och algebra. I detta föredrag kommer jag presentera klassiska resultat och aktuella frågeställningar inom Ehrhartteori, med speciellt fokus på frågor kring positivitet från perspektivet av så kallade valueringar.