Skip to main content

Categories

Number of hits: 1

  • Almedalen - Forskning för framtidens hållbara energisystem

    Framtidens energisystem utvecklas för att uppnå hållbarhetsmål. KTH bedriver forskning för att ta fram lösningar för framtidens energisystem med utveckling av ny teknik och nya metoder. Seminariet ger smakprov från forskning inom olika vetenskapsområden som teknik, ekonomi och beteende.

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Marianne Norén
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Jan 13, 2009