Student

Senast ändrad Titel Dokument
2016-06-23

Ansökan om studieuppehåll  (Webbformulär)
Application for approved leave from studies  (Web form)

2015-11-26 Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs ST-TGBK.dot (dotx 75 kB)
ST-TGBK.pdf (pdf 102 kB)
2015-11-26 Bilaga till ansökan om tillgodoräknande av hel kurs ST-TGBK-bilaga.dot (dotx 75 kB)
ST-TGBK-bilaga.pdf (pdf 74 kB)
2015-12-17 Application for credit transfer of completed courses ST-TGBK-EN.dot (dotx 77 kB)
ST-TGBK-EN.pdf (pdf 103 kB)
2015-12-17 Appendix to application for credit transfer of completed courses ST-TGBK-Appendix-EN.dot (dotx 73 kB)
ST-TGBK-Appendix-EN.pdf (pdf 75 kB)
2019-11-12 Begäran om rättelse/omprövning av betyg
Request for review of grade

 
Begäran om omprövning av betyg - blankett rev 4.0 sv_eng.docx (docx 71 kB)
 
2012-10-15 Learning Agreement ERASMUS Learning Agreement studies (doc 178 kB)
 
2015-11-04 Ansökan om sammankomst – student  JU-FEST.pdf (pdf 216 kB)
2020-02-10 Checklista egenkontroll brand inför fest och event Checklista Egenkontroll brand inför fest och event (pdf 324 kB)
Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:blankettarkivet@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Feb 10, 2020