Till innehåll på sidan

Student

Senast ändrad Titel Dokument
2016-06-23

Ansökan om studieuppehåll  (Webbformulär)
Application for approved leave from studies  (Web form)

2015-11-26 Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs ST-TGBK.dot (dotx 75 kB)
ST-TGBK.pdf (pdf 102 kB)
2015-11-26 Bilaga till ansökan om tillgodoräknande av hel kurs ST-TGBK-bilaga.dot (dotx 75 kB)
ST-TGBK-bilaga.pdf (pdf 74 kB)
2015-12-17 Application for credit transfer of completed courses ST-TGBK-EN.dot (dotx 77 kB)
ST-TGBK-EN.pdf (pdf 103 kB)
2015-12-17 Appendix to application for credit transfer of completed courses ST-TGBK-Appendix-EN.dot (dotx 73 kB)
ST-TGBK-Appendix-EN.pdf (pdf 75 kB)
2020-06-30 Begäran om rättelse/omprövning av betyg
Request for review of grade

 

Formulär Omprövning av betyg
2012-10-15 Learning Agreement ERASMUS Learning Agreement studies (doc 178 kB)
 
2021-11-01 Ansökan om sammankomst – student  Ansökan om sammankomst-student (pdf 284 kB)
2022-03-25

Ansökan om tillfälligt och tillfälligt utökat serveringstillstånd

Ansökan om tillfälligt och tillfälligt utökat serveringstillstånd (pdf 251 kB)
2023-04-25 Checklista egenkontroll brand inför fest och event Checklista Egenkontroll brand inför fest och event (pdf 242 kB)
2022-03-25 Checklista grillning Checklista grillning (pdf 370 kB)