Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Design and implementation of a data acquisition system with filter quality evaluation

Examensarbete presentation

Time: Fri 2019-06-14 13.00

Location: Seminar room Grimeton at COM, Electrum, elevator B, 4th floor, Isafjordsgatan 22, Kista

Participating: Örn Arnar Karlsson

Export to calendar

Partikelämnen är ett växande hälsoproblem som anses bidra till många avledningar. För att utveckla lämpliga luftfiltreringssystem behöver vi förstå hur partikelformiga ämnen påverkar luftfilter.

I detta projekt implementerar vi ett automatiserat datainsamlingssystem för ett luftfiltertest. Datainsamlingssystemet gör det möjligt för oss att samla empiriska data om hur partikelmaterialet påverkar luftfilter över tiden.

Även om luftfiltrets kvalitet inte når kritiska nivåer, är det en mätbar nedbrytning. Den insamlade data används för att träna och validera en maskininlärningsmodell som kan utvärdera luftfilterkvaliteten. Denna maskininlärning är ett kraftfullt verktyg för utvärdering av luftfilter och prestanda med 99% noggrannhet på testdata.

Resultatet av detta projekt är ett fullt fungerande datainsamlingssystem tillsammans med ett användargränssnitt som avsevärt minskar antalet timmar som krävs för att utföra test eller filter. Dessutom kan det automatiska datainsamlingssystemet meddela operatören när riggen behöver byta filter eller när vissa fel uppstår.

Tyvärr har projektet inte nått sitt mål att automatiskt kunna avgöra när testrätten behöver underhåll eller kalibrering.

Nyckelord: Datainsamling, Automatisering, Partikelämnen filtrering, Filter kvalitetsutvärdering, Maskininlärning