Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Generative AI in education – PriU Group on Digitalisation

Diverse group of students watching virtual video tutorial
Photo: www.freepik.com

PriU-grupperna är ett informellt men viktig och etablerad forum för lärare, programansvariga, studenter och andra som är involverade i utbildningarna på KTH, för att träffas, dela erfarenheter och idéer om utbildning. Arbetsgruppen för prioriterade frågor (PriU) för digitalisering arbetar med digitalisering vid KTH, för olika personalkategorier och för olika verksamheter.

Time: Fri 2024-04-12 13.05 - 14.30

Video link: Zoom

Language: English

Export to calendar

Generative AI in education

During this meeting the theme will be generative AI in education. Olle Bälter (Division of media technology and interaction design, EECS) and Ric Glassey (Division of theoretical computer science, EECS) will present how they work with generative AI to create content for their courses. The presentation will be held in English, but questions can be posed in Swedish.

The agenda for the meeting will be updated on the Digitalization Priority group website.

Contact