Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att utveckla ett pant-återbetalningssystem för plastförpackningar

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie!

Tid: To 2022-06-16 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom (Länk vid registrering / Link through registration)

Språk: Engelska

Medverkande: Nils Johansson, Zheng Lu, Linus Hasselström och Göran Finnveden

Exportera till kalender

Seminariet ges på engelska.

Det svenska PANT-systemet är ett välfungerande exempel på hur cirkulär ekonomi kan förverkligas i praktiken genom en smart teknisk, organisatorisk och finansiell lösning. Under detta seminarium kommer de viktigaste lärdomarna från PANT-projektet att presenteras, ett KTH-projekt som har analyserat hur pant-återbetalningssystemet kan utvecklas på bästa sätt för att fånga upp och cirkulera en större andel plastförpackningar.

Nils Johansson , Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), kommer under seminariet att ge en kort översikt över framväxten av PANT-systemet i Sverige, som började med introduktionen av den standardiserade 33-centiliters Stockholmsflaskan år 1886. Zheng Lu  och Linus Hasselström , Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), kommer att presentera en miljöekonomisk utvärdering av olika tillvägagångssätt för att utveckla det svenska pant-återbäringssystemet för matlådor. Göran Finnveden , Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), avslutar presentationen med att sammanfatta de viktigaste lärdomarna från projektet.