Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

First-year PhD review

Time: Wed 2019-06-05 15.15

Location: Fantum (Lindstedtsvägen 24, floor 5, room no. 522)

Participating: Nils Axelsson

Export to calendar

Abstract:
One-year PhD seminar. A brief presentation of what I've figured out
about applying behaviour trees to social robotics, followed by a summary
-- including video footage -- of the art presentation experiment I
conducted during April and May.

Svensk sammanfattning:
Sammanfattning av mitt första år som doktorand. Jag sammanfattar vad jag
har lärt mig om att applicera beteendeträd till social robotik. Dessutom
sammanfattas konstpresentationsexperimentet som jag utförde i april och
maj 2019 med video- och ljudmaterial.