Skip to main content

Lärarstöd

Centrala Lärarstödswebben

Den centrala Lärarstödswebben vänder sig till alla som arbetar med undervisning. Här finns information och stöddokumentation för alla delar i utbildningsprocessen så som kurs-PM, metoder för e-lärande, kursutvärderingar, med mera. Här hittar du också all information om Canvas.  

Lokala processer och rutiner

Till lokala processer och rutiner

Tillgodoräknande

Kursregistrering

Tentamen

Betygsrapportering

Kursanalys?

Tentamen

Examensarbete

Fusk och plagiering

Alla lärare har skyldighet att anmäla grundad misstanke om fusk (vilseledande vid examination).

Anmälan ställs till rektor som sedan avgör om ärendet kommer att tas upp i KTH:s disciplinnämnd. Det är i första hand examinator för den aktuella kursen som ska anmäla ärendet.

Disciplinnämnden beslutar om eventuell disciplinär påföljd som sedan meddelas berörda enheter vid KTH via e-post.

Instruktioner och blankett för anmälan om disciplinärende

Kontakt på SCI