Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Skolchefsbeslut

Här hittar du skolchefens beslut från de senaste två åren. För tidigare skolchefsbeslut, kontakta registrator@sci.kth.se  

2024

S-2024-0923 1.4 Beslut om direktiv för labbutredning vid skolan för teknikvetenskap (pdf 232 kB)

S-2024-0443 Beslut om riktlinje om jävshantering inom forskarutbildningen vid SCI (pdf 397 kB)

S-2024-0741 Beslut om förlängning av utseende av tillförordnad programansvarig (pdf 201 kB)

S-2024-0634 Beslut om utseende av programansvarig (PA) för doktorsprogrammet i teknisk mekanik (pdf 201 kB)

S-2024-0581 Beslut om startbidrag Shahab Mirjalili (pdf 228 kB)

S-2024-0633 Beslut om direktiv för revidering av masters- och doktorsprogrammen vid SCI (pdf 334 kB)

2024-0365 Beslut om förlängning av mandat för prefekt vid institutionen för fysik (pdf 216 kB)

S-2024-0373 Beslut om urvalskommitté till Boreliusmedaljen (pdf 195 kB)

S-2024-0371 Beslut om återinförande av Boreliusmedaljen (pdf 210 kB)

S-2024-0297 Beslut om utseende av tf. programansvarig för doktorsprogrammet i tillämpad fysik (pdf 197 kB)

S-2024-0200 Beslut om utnämning av funktionsansvarig för Q-SCI nätverk (pdf 196 kB)

S-2024-0171 Beslut om förordnande av vice skolchef tillika FFA (pdf 193 kB)

S-2023-2110 Beslut om Arbets- och delegationsordning för Skolan för teknikvetenskap (pdf 689 kB)

S-2024-0200 Beslut om utnämning av funktionsansvarig för Q-SCI (pdf 209 kB)

S-2024-0019 Beslut om startbidrag Sara Zahedi (pdf 231 kB)

2023

S-2023-1938 Beslut om myndighetskapitalsatsningar inom Institutionen för matematik (pdf 258 kB)

S-2023-1873 2.4.4 Beslut om myndighetskapitalsatsning i syfte att stödja nya avdelningsstrukturer (pdf 599 kB)

S-2023-1872 2.4.4 Beslut om kompensation till doktorandrepresentanter (pdf 336 kB)

S-2023-2083 Förlängt förordnande av vice skolchef med särskilt ansvar för fakultetsförnyelse (pdf 194 kB)

S-2023-2084 Förlängt förordnande av vice skolchef för grundutbildning (pdf 193 kB)

S-2023-1939 Beslut om myndighetskapitalsatsningar inom Institutionen för Teknisk Mekanik (pdf 239 kB)

S-2023-1936 Beslut om myndighetskapitalsatsningar inom Institutionen för fysik (pdf 246 kB)

S-2023-1911 Hävning av del av tidigare beslut S-2021-0418 gällande lokalhyra (pdf 192 kB)

S-2023-1696 Beslut om startbidrag Nacira Agram (pdf 203 kB)

S-2023-1697 Beslut om startbidrag Jonathan Leung (pdf 204 kB)

S-2023-1646 Repatriering vice skolchef FFA (pdf 195 kB)

S-2023-2086 Valresultat, val av lärarledamöter i skolans fakultetsnämnd (pdf 407 kB)

S-2023-2087 Förordnande av vice ordförande i skolans fakultetsnämnd (pdf 259 kB)

S-2023-2102 Beslut om förordnande av externa ledamöter i skolans fakultetsnämnd (pdf 258 kB)

S-2023-1385 2.4.4 Beslut om sponsormedel Cobolt (pdf 176 kB)

S-2023-1386 2.4.4 Beslut om sponsormedel Picoquant (pdf 174 kB)

S-2023-1698 Beslut om startbidrag Alexander Groetsch (pdf 216 kB)

S-2023-1768 Beslut om ny ledning vid institutionen för Teknisk Mekanik (pdf 234 kB)

S-2023-1484 Beslut om utseende av programansvarig (PA) för masterprogrammet i biostatistik och datav (pdf 252 kB)

S-2023-0994 Beslut om ny ledning vid SCI-skolans institutioner (pdf 228 kB)

S-2023-1214 Beslut om organisatorisk förändring avseende Institutionen för Matematik (pdf 220 kB)

S-2023-0230 Beslut om Arbets- och delegationsordning för Skolan för teknikvetenskap (SCI) (pdf 512 kB)

2022

S-2022-2354 Beslut om förnyad struktur av SCI-skolans institutioner (pdf 435 kB) Bilaga till beslut S-2022-2354 (pdf 202 kB)

S-2022-1059 Beslut om representanter i SCI-skolans skolkollegium (pdf 63 kB)

S-2022-0437 Beslut om förlängning av uppdraget som programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik (CTFYS) (pdf 258 kB)

S-2022-0436 Beslut om förlängning av uppdraget som programansvarig för masterprogrammet i Teknisk Mekanik (TTEMM) (pdf 260 kB)

S-2022- 0643 Beslut om ny programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik (CFATE) (pdf 261 kB)

S-2022-0644 Beslut om ny programansvarig för masterprogrammet i järnvägsteknik (pdf 255 kB)

S-2022-0143 1.1 Beslut om att utse två vice grundutbildningsansvariga vid skolan för teknikvetenskap (pdf 317 kB)